≡ Menu

Hümanizm ve Demokratik Eleştiri

“Hümanizm, tüm sınıf ve kökenlere açıktır; hümanizm, demokratik bir akımdır; ayrıca hümanizm, bir ifşaat, keşif, özeleştiri ve kurtuluş sürecidir. Hatta hümanizm, eleştiridir ve bu eleştiri, gücü ile etkisini, demokratik, seküler ve açık karakterinden alır.

“Hümanizmin özü, insanın tarihini, istisnasız hepimiz açısından kesintisiz bir kendini anlama ve kendini gerçekleştirme çabasında yatar. Onun için hümanistlerin çıkış noktası, dildir. Onun için okur olmak, hümanizmin temel özellikleri arasında yer alır ve yine aynı sebeple, yazar-entelektüeller, durum tanımı yapmanın yanında, olayların gidişatına etkin müdahale imkânlarını sezmek durumundadırlar.”

(Edward Said, arka kapak)

 

Kitabın özgün adı: Humanism and Democratic Criticism
Türkçesi: Osman Akınhay
188 sayfa
1. basım: Ocak 2005
(tükendi)
Düşünce-Felsefe: 4
Agora Kitaplığı: 56

 

Edward Said‘in Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları:

• Joseph Conrad ve Otobiyografide Kurmaca (2010)
 Kültür ve Direniş (2009)
 Paralellikler ve Paradokslar (Daniel Barenboim’le, 2006)
• Müzikal Nakışlar (2006)
• Oslo’dan Irak’a ve Yol Haritası (2005)