≡ Menu

Hugo Chavez ve Devrimde Devrim

İnsanlığın geleceği açısından Irak ve Filistin’le birlikte üç önemli ülkeden biri olan Venezüella, Başkan Chavez’in yönetiminde uygulamaya koyduğu radikal siyasal dönüşümleriyle neo-liberalizme karşı somut bir alternatif oluşturmuş durumda. Chavez, altı yıllık iktidarında girdiği her seçimde oylarını sürekli arttırırken, eski rejimi diriltmek isteyen muhalefetin hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Chavez, ülkesinin başındaki yoksulluk,açlık, cehalet, barınma, çalışma ve kadın hakları gibi yakıcı sorunların çözümünün kapitalist sistem içinde kalınarak sağlanamayacağını açık bir dille ortaya koyuyor ve gün geçtikçe daha fazla vurgulayarak ‘devrimde devrim’den söz ediyor.

Dolayısıyla, Masis Kürkçügil‘in bu kitapta anlattığı doğrultuda Venezüella’daki Bolivarcı devrim deneyimi, çok daha adil, barışçı, eşit ve özgür bir dünyanın ancak sosyalizme açılarak gerçekleştirilebileceğini bütün dünyaya gösteriyor…

 

192 sayfa
1. basım: Aralık 2005
Fiyatı: 3 TL (ucuz seri)

 

Hugo Chavez’in ölümünden sonra yazılan yazılar için bkz:

– “Hugo Chavez ve Ben” (Tarık Ali, Guardian, 6 Mart 2013)
– “Chavez’in Bıraktığı Miras” (Stefo Benlisoy, antikapitalisteylem.org, 7 Mart 2013)
“Devrim Sahipsiz Değil” (Selami İnce, BirGün Pazar, 10 Mart 2013)
“En İyi Dostumuzu Kaybettik” (Fidel Castro Ruz, Monthly Review, 11 Mart 2013)
“Bu Dünyadan Chavez Geçti” (Hayri Kozanoğlu, BirGün, 12 Mart 2013)