≡ Menu

Heidegger’e Giriş

“Düşünme üç tehlikenin tehdidi altındadır: Birincisi, hayırlıdır ve bu yüzden de şifa verici bir tehlikedir: terennüm eden şairin komşuluğunda bulunmak… İkincisi, şerdir ve bu yüzden de acı veren bir tehlikedir: düşünmenin bizzat kendisi… Çünkü düşünme kendi kendisine karşı düşünmek zorundadır – oysa nadiren bunun üstesinden gelir. Üçüncüsü, kötüdür ve bu yüzden de keşmekeş bir tehlikedir: felsefe yapmak…”
(Martin Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens)

 

Varlık ve Zaman çevirisiyle ve Heidegger‘e ilişkin telif kitaplarıyla bilinen Kaan H. Ökten‘in bu çalışması, Heidegger‘in felsefesine kısa bir giriş niteliğini taşıyor.

Kitapta Heidegger‘in hayatı, ilk eserleri, Marburg ve Freiburg üniversitelerindeki dersleri ve bizzat yayınladığı kitapları özetlenmiştir. Kitabın son iki bölümünde Heidegger‘in yapıtı tablo şeklinde sunulmuş ve ileri okuma yapabilmek için küçük bir kaynak önerisine yer verilmiştir…

174 sayfa
1. basım: Mart 2012
Fiyatı: 20 TL
Felsefe-Düşünce: 14
Agora Kitaplığı: 355

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları:

•  Ölüm Kitabı (2010)
• ‘Varlık ve Zaman’ Kılavuzu (2008)
• Muallakta Var Olmak (2006)
• Heidegger Kitabı (2004)

 

Yazar, ayrıca Martin Heidegger’in Varlık ve Zaman adlı başyapıtının çevirmenidir. Kaan H. Ökten’in Varlık ve Zaman‘ı çevirme serüveniyle ilgili yazısı:
• “Bir Çeviri Deneyimi – ‘Varlık ve Zaman’” (Mesele Kitap Dergisi, Sayı: 22, Ekim 2008)