≡ Menu

Heidegger Kitabı

Heidegger, geçtiğimiz yüzyılın ve çağımızın belki de en önemli filozofu. Dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye’de de Heidegger üzerine yapılan yayınlar gün geçtikçe çoğalıyor. Elinizdeki bu kitap da Heidegger’in hayatı, yapıtları ve düşünsel kökenlerini kapsamlı biçimde tanıtacak bir kılavuz kitap olarak düşünüldü.

40

Dolayısıyla, sadece Heidegger’in hayatı ve eserleri değil, onun felsefesini şekillendirip belli bir sorunsal çerçevesine oturtan Brentano, Braig, Lask, Husserl ve Aristoteles gibi düşünürlerle onların Heidegger üstündeki etkisi de ele alınmakta bu kitapta. Ayrıca, Heidegger’in çeşitli dönemlerine ait altı yeni çeviriye yer verilmekte ve şimdiye kadar yayımlanmış Heidegger çalışmalarıyla ilgili en kapsamlı bibliyografya sunulmaktadır.

Daha önce de Heidegger ve Üniversite adlı bir çalışması bulunan Kaan H. Ökten’in hazırladığı bu kitap, Türkiye’de yayınlanan en kapsamlı Heidegger çalışmasıdır.

 

343 sayfa
1. basım: Ağustos 2004
Fiyatı: 25 TL
Felsefe-Düşünce: 3
Agora Kitaplığı: 40

 

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları:

• Heidegger’e Giriş (2012)
•  Ölüm Kitabı (2010)
• ‘Varlık ve Zaman’ Kılavuzu (2008)
• Muallakta Var Olmak (2006)
Kaan H. Ökten’in Heidegger‘in başyapıtı Varlık ve Zaman‘ı çevirme serüveniyle ilgili yazısı:

• “Bir Çeviri Deneyimi – ‘Varlık ve Zaman’” (Mesele Kitap Dergisi, Sayı: 22, Ekim 2008)