≡ Menu

‘Hayır’ Demek Yetmez

“Trump’ın iktidara gelişiyle büyük (çokuluslu) şirketler, aracıları (o aciz siyasetçileri) devreden çıkarıp, çıplak iktidarı ele geçirmişlerdir. Hedef, kamusal alana ve kamusal çıkara karşı topyekûn savaş açmaktır. Hedef, halkın çıkarına programlar uygulamak yerine, büyük şirketlere dizginlenmemiş ölçüde güç ve özgürlük sağlayan; fosil yakıtların çıkartılıp kullanılmasına dayalı, şirketlerin hareket alanlarını kısıtlayan her türlü kural ve düzenlemenin kaldırıldığı bir modeldir.”

“Ayrıca Trump, insanlar ile büyük şirketlerin kaynaşmasının cisimleşmiş halidir – karısıyla çocuklarını da yan marka haline getiren, tek kişilik bir mega-markadır. ABD hükümeti kâr amaçlı bir aile şirketine dönüşmüştür. Şimdiki modele göre, Trump markası ile Trump’ın başkanlığı arasında bir ayrım yapılabileceği fikri, Beyaz Saray’ın şimdiki sakininin aklının almayacağı bir düşüncedir. Bu yolda önlerine çıkacak değişik engeller de şok taktikleriyle, ekonomik krizlerin ve doğalnaomi klein kapak felaketlerin devasa fırsatlara çevrilmesiyle, tüm dünyada savaşların sürdürülüp körüklenmesiyle aşılacaktır.”

“Dolayısıyla bizim yapmamız gereken asıl olarak şok direnişlere uygun bir yol haritası çıkarmaktır. Fakat pek çok alanda sorun yaşandığı ve bu sorunların hepsi birbiriyle kesiştiği için, hiç kimsenin ya da grubun ‘benim krizim senin krizinden daha büyük’ deme lüksü yoktur. Keza, acil tehditler ve çeşitli saldırılar karşısında salt ‘hayır’ demek de yeterli olmayacaktır. Bunun yanında, istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz dünyaya ‘evet’ derken yorulmak bilmeden çalışmaya da devam etmemiz şarttır. Bizi kavga yolunda tutacak olan, bir Sıçrama gerçekleştirerek etrafında birleşeceğimiz bu ‘evet’lerdir.”

“Bir kişi için geldiklerinde, karşılarında hepimizi bulmalılar!”

1. basım: Ağustos 2017

304 sayfa

Fiyatı: 25 TL

Sinema: 73

Agora Kitaplığı: 524

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

Sonraki yazı:

Önceki yazı: