≡ Menu

Gezi’nin Ufkundan: Liberal Demokrasinin Krizi, Kamusallık ve Sol

“Gezi Direnişi’nin doksan yıllık Cumhuriyet tarihimizde yaşanmış en sevinçli, en keyifli ve en neşeli kolektif ruh kabarışı olduğu rahatlıkla söylenebilir sanırım. Şu an itibariyle bu kabarış sönmüş, yükselen dalgalar artık kıyıya vurmuş ve biz -mecalsiz- kendimizi yeniden şu uçsuz bucaksız ‘üzüntü, keder ve elem okyanusu’nun içinde bulmuş olabiliriz. Fakat hiç şüphe yok ki, dün bizi bir anlığına da olsa kucaklayıp sürükleyen o sevinç, keyif ve neşe dalgası henüz tamamen teskin olmuş değil. Şu an ruhumuzda olmasa da en azından hafızamızda yankılanıyor o dalga ve biz hatırladıkça da yankılanacak.”

450) gezinin ufkundan sukru argin

“Gezi, başlangıcı itibarıyla bir kentin bir kısım sakininin kendilerine dayatılan bir devlet ‘siyasa’sına karşı, mevcut ‘siyaset’ âleminin neredeyse tümünü karşısına alarak ya da en azından bu âlemin önemli bir kısmına karşı aleni kayıtsızlığını ilan ederek isyan edişi, direnişidir ve bu tek kelimeyle ‘siyasal’ bir duruştur. Ben, sadece devlete, iktidara, hükümete değil aynı zamanda muhalefet partilerine, muhalif örgütlere ve muhtelif siyasal gruplara da ‘şapka çıkartan’, yani onların gardlarını, pankartlarını, flamalarını, amblemlerini indirten bu ‘duruşun’ içerdiği ‘politik’ potansiyelin önemli olduğunu ve asla harcanmaması gerektiğini; dahası Gezi’nin önümüze koyduğu ve gece gündüz çalışmamız gereken en önemli dersin bu olduğunu düşünüyorum. Ben işte bu ‘politik’ potansiyelin depolitize edilerek yok edilmesine karşı olduğum gibi, tuhaf ve komik bir biçimde politize edilmeye çalışılarak tüketilmesine de karşıyım.

(Şükrü Argın, kitaptan)

 

138 sayfa
1. basım: Mayıs 2014
Fiyatı: 15 TL
Gezi Direnişi kitapları: 9
Agora Kitaplığı: 450

 

Kitabın içindekiler:

Prolog
Sunuş: Efkar-ı Umumiye
Giriş
1) Gezi’nin Ufku: Nereden Bakmalı?
2) Liberal Demokrasinin Krizi: Gerçeğin Çölüne Hoşgeldiniz!
3) Kamusallık ve Sol: Hakikatin Vahasına Hoşgeldiniz!
Epilog

Ek 1: ‘Daemon’suz Toplum, ‘Demos’suz Demokrasi
Ek 2: Meşru İdare, Adil Hukuk ve Sorumlu Yurttaş
Ek 3: Yenilenen Neo-Liberal Menü: ‘Az Devlet Çok Piyasa’dan ‘Çok Piyasa Üstü Makul Devlet’e
Ek 4: Kamusal Alanın ‘Balkanizasyon’u: Neo-Liberal Kent Tasarımı

 

Şükrü Argın‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitabı:

Yaşlanan İnsanlık, Gençleşen Kapitalizm (söyleşi: Osman Akınhay, 2009)

 

Gezi’nin Ufkundan kitabıyla ilgili olarak:

• “Gezi’nin Ufkundan Gezi’yi Tartışmak” (Diyar Saraçoğlu, Radikal Kitap, 18 Temmuz 2014)
• “Gezi’nin Neşesi vs. Neo-Liberalizmin Yaydığı Keder” (Gün Zileli, www.gunzileli.com, 17 Haziran 2014)

 

Agora Kitaplığı’nın Gezi Direnişi Broşürleri serisinin diğer kitapları:

Twitler ve Sokaklar: Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği (Paolo Gerbaudo, 2014)
• Occupy/İşgal Et (Noam Chomsky, 2013)
• Dünyadaki İsyanların Anlamı (Slavoj Zizek, 2013)
• Hakikat Kazanacak! (Tarık Ali, 2013)
• Gezi’nin Yükselişi, Liberallerin Düşüşü (Cihan Tuğal, 2013)
• Gezi Direnişi – Türkiye’nin ‘Enteresan’ Başlangıcı (Foti Benlisoy, 2013)
• Gezi Ruhu – Bir İsyanın Halesi (Osman Akınhay, 2013)
• Kent Hakkı’ndan İsyan’a (E. Ahmet Tonak, 2013)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz