≡ Menu

Friedrich Engels’in Asi Gençliği

“1843 Nisan ayı başı, Manchester. Friedrich Engels hayatının dönüm noktasındaydı. O günlerde kaleme aldığı yeni bir yazı dizisinde, deneyimlerinden hareketle kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapmıştı. Genç Alman filozof, karar aşamasında bunalım yaşıyordu. Şimdiye kadar varlığının en derinliklerinde inandığı her şey çürük çıkmıştı.

engels kapak dusuk coz

“Her şeyi kapsayan büyük bir aklın, düşünme yeteneği sayesinde, aklı başında her insanın hareketini belirleyen doğanın bu muhteşem armağanı sayesinde, insanları birleştireceği düşüncesi – hayalmiş! Her normal insanın içinde bir vicdanın bulunduğu, istediği kadar üstü örtülmüş olsun, onu, kendi esenliğinin ötesinde, tarihsel olarak sınırlı grupların, kastların, sınıfların ve ulusal çıkarların esenliğinin ötesinde, bütün türün, bütün insanlığın esenliğini düşünmeye iten, insanca bir yüreğin çarptığı inancı – hayalmiş!

“Bir zamanlar Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik bayrağıyla tarih sahnesinde yerini alan burjuva sınıfı, İngiltere’de olduğu gibi, ekonomik ve siyasal açıdan egemen sınıf haline geldiği an, hümanist ideallere ihanet ediyor ve halk kitlelerini, Antik ve Orta Çağ’ın despot rejimlerinde bile daha kötüsü olamayacak bir duruma geri itiyordu. Ne yapmak lazımdı?

“Bu sınıfın içinde kalıp, eleştiren kişiyi, anlayışa çağrı yapan rahatsız edici uyarıcıyı oynamaya devam etmek mi? Sağır kulaklara boş uyarılarda bulunmaya devam etmek mi? Yoksa bu sınıftan kesin olarak ve bütünüyle ayrılıp, ona ölüm kalım savaşı ilan etmiş olanların saflarına katılmak mı?

“Belleğinde şahinin görüntüsü canlandı. Göğsü kabarmıştı. Çok yükseklere uçmalıydı! Dünyayı her yönüyle görmeli, karanlığı ve kargaşayı alt etmeli, yaradılışın sırrını ortaya çıkarmalıydı – bunu istiyordu…”

(Walter Baumert, arka kapak)

 

Kitabın özgün adı: Der Flug des Falken – Die rebellische Jugend des Friedrich Engels
Türkçesi:  Saliha Nazlı Kaya
1. basım: Nisan 2012
Fiyatı: 5 TL (ucuz seri)
Dünya Edebiyatı: 32
Agora Kitaplığı: 358

 

 

Sonraki yazı:

Önceki yazı: