≡ Menu

Freud ve Cinsiyetçilik

Freud’un kadın gelişimi üzerine tezlerindeki androsantrik (erkek merkezli) ve cinsiyetçi bakış hakkında Türkçe kaynaklar
son derece kısıtlı. Kadınları “karanlık bir kıta” olarak nitelendiren Sigmund Freud’un kadın gelişim kuramındaki erkfreud-ve-cinsiyetcilik-kapaek merkezli bakışı incelemeyi hedefleyen bu metni kitaplaştırma arzum tam da bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Sigmund Freud tartışmasız bir dahidir. İnsanı anlama olanaklarımızı derinleştiren psikanalitik kuramın kurucusu Freud’a olan hayranlığım mezuniyetimden bu yana asla azalmadı. Ancak, bütün dehasına rağmen Freud kendi döneminin ruhunun (zeitgeit) izlerini ve önyargılarını taşıyan bir bilim insanıdır. Freud’un kadın gelişimi üzerine tezleri ondan sonraki yüzyılı etkileyen inanılmaz verimli bir tartışma zemini oluşturmuştur.

Bu kitap, farklı psikanaliz okullarından kadın konusuna feminist bir duyarlılıkla yaklaşan psikanalistlerin Freud’a karşı geliştirdikleri eleştirel görüşlerinin tarihini okuyucuya sunmayı hedefliyor. Özellikle, psikoloji alanı içindeki uzmanların ve değerli öğrencilerin bu kitaptan yararlanmalarını umuyorum.

 

1. basım: Aralık 2016

192 sayfa

Fiyatı: 23 TL

Düşünce-Psikoloji: 15

Agora Kitaplığı: 514

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

Sonraki yazı:

Önceki yazı: