≡ Menu

Fotoğrafın Kısa Tarihi

“Fotoğraf makinesi gün geçtikçe daha da küçülecek, yarattığı şokla izleyicideki çağrışım mekanizmasını tamamen durduracak olan uçucu görüntüleri yakalamaya giderek daha hazır hale gelecektir. İşte bu noktada fotoğraf altı yazılarının da devreye girmesi gerekmektedir. Çünkü fotoğraf yazıları fotoğrafın hayattaki bütün ilişkileri edebiyata taşıdığının anlaşılmasını sağlayacak ve fotoğrafik kurguların aslında hiç de tesadüflere bırakılamayacağını ortaya koyacaktır.” (Fotoğrafın Kısa Tarihi)

“Bir sanat eseri, ilkesel olarak, her zaman yeniden üretilebilir (çoğaltılabilir) bir nitelik taşımıştır. İnsan elinden çıkmış olan şeyler (artefaktlar) her zaman başka insanlarca taklit edilebilir. … Bir sanat eserinin en kusursuz biçimde çoğaltılmış halinde bile bir öğe eksiktir: o sanat eserinin zaman ve uzam içindeki buradalığı, eserin meydana getirilmiş bulunduğu yerdeki biricik varlığı. Sanat eserinin bu biricik varlığını belirleyen şey, onun var olduğu zaman dilimi boyunca tabi kaldığı tarihtir. Bu tarihin içine, yıllar içerisinde fiziksel yapının geçirmiş olduğu değişiklikler de girer, o sanat eserine sahip olan kişilerin değişmesi de.” (Teknik Araçlarla Yeniden-Üretme -Çoğaltma- Çağında Sanat Eseri)

(Walter Benjamin, arka kapak)

 

Türkçesi: Osman Akınhay
95 sayfa
2. basım: Ocak 2013
1. basım: Ocak 2012
Fiyatı: 10 TL
Fotoğraf: 7
Agora Kitaplığı: 375

 

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitabı:

• Epik Tiyatro Üzerine Üç Metin (2014)

 

 

Agora Kitaplığı’ndan çıkan yazarın eleştiri konusunda görüşleriyle ilgili kitap:

• Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru (Terry Eagleton, 2013)