≡ Menu

Fırtına/Bahoz

firtina“‘Bahoz/Fırtına’, Türkiye sinemasında devrimci karakterleri anlatan ilk filmdir.” (Zahit Atam)

“Benim bu filmde 1991-1992 dönemini anlatmak isteyişimin sebebi
şudur: Bu yıllar Kürtler açısından bir dönüm noktasıydı. Sadece ulusal açıdan Kürt bilincinin şekillendiği bir dönem değildi; aynı zamanda, dünyaya bakış açısında da bir bilinçlenmenin başladığı, bu bilinçlenmenin Kürtlere yayıldığı ve kitleselleştiği bir dönemdi. Hikâyemi bu dönemi işleyerek filme aktarmak istememin bir başka sebebi, devrimci karakterler meselesiyle ilgiliydi. Devrimci karakterler Türkiye sinemasında aslında çok çarpık biçimde işlendi. Oysa Türkiye devrimci hareketinde büyük kahramanlıklar olmadığını hiç kimse iddia edemez. Onun için, yenilmeyen karakterlerin de beyazperdeye yansıtılması benim açımdan çok büyük önem taşıyordu…” (Kazım Öz)

 

Fiyatı: 5 TL (ucuz seri)