≡ Menu

Film Duyumu

Eisenstein sinemayla yaşıttı; sinemanın ilk yarım yüzyıllık serüvenini yaşadı; bu serüvene hem yaratıcı hem kuramcı hem de eğitici olarak en büyük katkıyı sağladı. Sessiz sinemanın, bugüne kadarki bütün sinemanın belki de en büyük yapıtı Potemkin Zırhlısı onundur. Sinemayı yönlendirmek istediği anlıksal sinema yolundaki ilk örnek olan Ekim onundur. Görsel-işitsel sanatın en ustaca uygulandığı sinema ürünü olan Aleksandr Nevski onundur. Sinemanın, bütün sanatların bireşimi olarak en iyi örneklerinden sayılan Korkunç İvan onundur…”

445) film duyumu eisenstein

Eisenstein‘ın kitap olarak yayınlanan ilk eseri Film Duyumu, yönetmenin kuramsal çalışmaları içinde önemli bir yere sahiptir. Eisenstein bu kitabında öncelikle ‘kurgu’yla ilgili metinlerini biraraya toplamıştır. ‘Renk’ de yönetmenin yapıtını oluştururken, ‘karşıtlıklar’ı araştırmasında çok önemli bir rol oynar. Bazı filmlerinin senaryolarından örneklerin de aktarıldığı bu ciltte son olarak, ‘çarpıcı kurgu’yu buluşunu anlatan “Nasıl Yönetmen Oldum” başlıklı yazısına yer verilmiştir.

 

Türkçesi: Nijat Özön
265 sayfa
Nisan 2014
Fiyatı: 30 TL
Sinema: 85
Agora Kitaplığı: 445

 

Kitabın içindekiler:

Giriş: Eisenstein – Yaşamı, Yapıtı, Kuramı (Nijat Özön)

Önsöz
İngiltere Basımına Önsöz
Yıldızların Ötesinde
Omuz Çekiminde (Önsöz Yerine)
Zavallı Salieri (Sunu Yerine)
Önsöz

1) Sözcük ile Görüntü
2) Duyumların Eşlenmesi
3) Renk ile Anlam
4) Biçim ve İçerik: Uygulama

I. Ek: Çarpıcı Kurgu
II. Ek: Grev‘den Bir Ayrım
III. Ek: Bir Amerikan Trajedisi‘nden Bir Ayrım
IV. Ek: Sutter’in Altını‘ndan Bir Ayrım
V. Ek: Yaşasın Meksika!‘nın İlk Taslağı
VI. Ek: Fergana Kanalı
VII. Ek: Nasıl Yönetmen Oldum

 

Eisenstein‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer eserleri:

Film Biçimi (2014)
Kısa Film Senaryosu (2008)
Sinema Dersleri (2006)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

Sonraki yazı:

Önceki yazı: