≡ Menu

Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk

Vsevolod Pudovkin 1920’lerde sessiz sinemanın ‘altın çağı’nda Sovyet film yönetmenlerinin klasik üçlüsünden biriydi. Batı’da onun ismi, çağının sinemasında en büyük yenilikçilerden biri olarak Sergey Eisenstein ile Dziga Vertov’un isimleriyle birlikte anılıyordu. Pudovkin ayrıca, yazıları İngilizce’ye çevrilen ilk Sovyet yönetmeniydi; ‘montaj’ fikrinin öncülerinden Kuleşov’un öğrencisi olarak, film çekme sanatının her aşamasıyla ilgili kapsamlı, teorik yazılar kaleme almıştı. Kuleşov bunun yanında, Pudovkin’in sinemada oyuncunun asıl rolünün ne olduğu hakkındaki, bir hayli üzerinde durduğu ve kafa yorduğu görüşlerine esin kaynağı olan kişiydi.

pudovkin film cekme sanati

Pudovkin, ‘Rus Griffith’i’ miydi ve eğer öyleyse bu ne anlama geliyordu? O, avangard bir deneyci miydi, yoksa siyasal çaresizlikten dolayı ilk dönemindeki ideallerine sırtını mı dönmüştü? Yazıları, Eisenstein ya da Vertov’unkiler için söylenebileceği şekilde bir ‘teori’ oluşturuyor muydu? Yazıları ile filmleri arasında anlamlı bir korelasyon var mıydı? Eğer böyle bir karşılıklı ilişki varsa, teorik düzlemde sınavı geçer miydi, yoksa yazıları daha ziyade sürmekte olan bir çalışmanın parçalarını, bir tür sinemacının zanaat ‘günlüğü’nü mü oluşturuyordu?

İşte elinizdeki kitap, Sovyet sinemasının altın çağının ‘müthiş çocukları’ndan biri olan Pudovkin’in, sessiz sinemadan sesli sinemaya, oyuncu eğitiminden montaj teorisine film evreninin her veçhesine dair temel görüşlerini toplayan bir çalışmadır…

 

Derleyen: Richard Taylor
Kitabın özgün adı: Selected Essays – Vsevolod Pudovkin (Seagull Books)
Türkçesi: Osman Akınhay
320 sayfa
1. basım: Temmuz 2014
Fiyatı: 25 TL
Sinema: 53
Agora Kitaplığı: 348

 

Kitabın içindekiler:

Ölüm Işını‘ndaki Çalışma Yöntemlerimiz
Fotojeni
Montaj
Bilimsel Bir Film Montajı
İnsan Beyninin Mekanizması
Potemkin Zırhlısı‘nda
Ana – Yönetmen Pudovkin’le Konuşma
Ana – Yönetmen Vsevolod Pudovkin’le Konuşma
Yeni Film – Yönetmen Pudovkin’le Bir Konuşmadan
Film Senaryosu (Senaryo Teorisi)
Film Yönetmeni ve Film Malzemesi
Petersburg-Petrograd-Leningrad – V.İ. Pudovkin’le Bir Konuşma
St. Petersburg’un Sonu – Bir Konuşma
St. Petersburg’un Sonu‘nu Nasıl Çektik?
S.M. Eisenstein (Potemkin Zırhlısı‘ndan Ekim‘e)
Ses Bildirisi
Cengiz Han’ın Mirasçısı – Yönetmen Pudovkin’le Bir Konuşma
Tolstoy’la Nasıl Çalıştım?
Montaj Ritmi Üzerine
Oyuncu Yerine Naturshchik (Model)
Sinemada Ses İlkesi Üzerine
Sesli Film Üzerine Konuşma
Bizim Filmimiz
Senaryo Dili Üzerine – Bir Konuşma
Yakın Çekimde Zaman
Ses ve Görüntü
Senaryoda Sesin Rolü
Bir Sesli Film İlkesi Olarak Senkronsuzluk
İlk Sesli Filmimde Ritim Sorunu
Sinemada Oyuncu

film cekme sanati pudovkin

 

Agora’da Sovyet sinemasının ilk dönemiyle ilgili olarak çıkan kitaplar:

• Devrim Sineması (Luda-Jean Schnitzer-M. Martin)
• Sinema Dersleri (Sergei Eisenstein)
• Kısa Film Senaryosu (Sergei Eisenstein)
• Film Duyumu (Sergei Eisenstein)
• Film Biçimi (Sergei Eisenstein)
• Sine-Göz (Dziga Vertov)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz