Film Biçimi
≡ Menu

Film Biçimi

Eisenstein‘ın Film Biçimi kitabı, yönetmenin kitap olarak yayınlanan ilk eseri Film Duyumu‘ndan sonra, yine öğrencisi Jay Leyda’nın önerisiyle hazırlanan bir derlemedir. Bu kitaptaki yazılar 1928’den 1946’ya kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsar. Metinlerde ‘kurgu’ her zamanki gibi önemli bir yer tutmakla birlikte, birbirinden değişik başka konulara da el atılmıştır.

446) film bicimi eisenstein

Eisenstein bu kitabında öncelikli olarak sinemaya atılmadan önceki tiyatro deneyimlerine, Japon Kabuki tiyatrosunun etkilerine, sanatın temel kuralı olarak gördüğü kurguda çatışma anlayışına, kendisinin geliştirdiği kurgu kavramlarına, ‘içinden konuşma’ tekniğinin özelliklerine, sessiz sinemadan sesli sinemaya geçişin getirdiği zorluklarla imkanlara, Sovyet sinemasının gelişimine, Griffith’in kendisi gibi genç sinemacılar üzerindeki etkilerine ağırlık verir. Film Biçimi okura, sinema alanının yanı sıra, çok geniş bir kuramsal yelpazenin ufkunu da göstermektedir.

 

Türkçesi: Nijat Özön
370 sayfa
Nisan 2014
Fiyatı: 30 TL
Sinema: 86
Agora Kitaplığı: 446

 

Kitabın içindekiler:

Tiyatrodan Geçerek Sinemaya
Beklenmedik
Sinema İlkesi ve Kavramsal Yazı
Film Biçimine Eytişimsel Bir Yaklaşım
Filmsel Dördüncü Boyut
Kurgu Yöntemleri
Bir Geliştirim Dersi
Film Dili
Film Biçimi: Yeni Sorunlar
Filmin Yapısı
Başarı
Dickens, Griffith ve Bugünün Sineması

I. Ek: Bildiri
II. Ek: Bir Yönetmenin Laboratuarından Notlar

 

Eisenstein‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer eserleri:

• Film Duyumu (2014)
• Kısa Film Senaryosu (2008)
• Sinema Dersleri (2006)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz