≡ Menu

Eşkıyalar

Robin Hood, Panço Villa, Salvatore Giuliano, Jesse James, Billy the Kid, İnce Memed, Giuseppe Musolino, Brezilyalı Lampiao, Wu Sung, Panayot Hitov, Salvator Rosa Sandor Rosza, Francisco Sabaté, Bolşevik ‘Kamo’… Bunlar, tarih boyunca bilinen ve baladlarla, şarkılarla, şiirlerle halkın nesilden nesle hikâye ederek naklettiği gerçek ve kurgusal eşkıyaların isimleri.

20. yüzyılın en büyük Marksist tarihçilerinden Eric J. Hobsbawm’a göre: “Eşkıyalık büyük bir hareketle birleştiğinde, toplumu değiştirebilecek olan ve değiştiren bir gücün parçası haline gelir. Sosyal eşkıyaların ufku -köylülerinki gibi- dar ve sınırlı kaldığından, tarihe yaptıkları müdahalelerin sonuçları da doğallıkla kendi bekledikleri sonuçlar olmayabilir. Hatta bu müdahaleler, beklediklerinin tam zıddı yönde sonuçlar doğurabilirler. Ancak bu, eşkıyalığın tarihsel bir güç olarak önemini anlatmaz. Hem her halükarda, dünyanın büyük toplumsal devrimlerini gerçekleştirenlerin kaç tanesi, kalkıştıkları şeyin fiili sonuçlarını öngörebilmiştir ki?”

 

Kitabın özgün adı: Bandits (2000)
Türkçesi: Osman Akınhay
282 sayfa
1. basım: 2011
Fiyatı: 25 TL
Kültürel Çalışmalar: 25
Agora Kitaplığı: 310

 

Eric Hobsbawm‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan kitapları şunlardır:

• Parçalanmış Zamanlar (20. Yüzyılda Kültür ve Toplum) (2014)
• Dünya Nasıl Değişir – Marx ve Marksizm Yazıları (2014)
• Tarih Üzerine (2009)
• Fransız Devrimi’ne Bakış – Marseillaise’in Yankıları (2009)
• Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm (2008)
• Geleneğin İcadı (2006; Terence Ranger’la beraber)
• Devrimciler (2006)

 

Yazara ve kitaplarına dair:

• “Hobsbawm’ın Pırıltıları” (Gün Zileli, BirGün Kitap, 4 Ekim 2011)