≡ Menu

Ernest Gallenbach

Ernest Callenbach yedi dile çevrilmiş olan Ecotopia’nın yanı sıra Ecotopia Emerging, The Ecotopian Emeylopedia for the 80s: A Survival Guide to the Age of Inşation ve Publisher’s Lıınch adlı kitapların yazarıdır. Ayrıca, eşi Christine Leefeldt’le birlikte The Art of Friendship ve Michael Phillips’le A Citizen Legislature adlı kitapları yazmıştır. Çeşitli doğal tarih kitaplarının ve Kaliforniya Üniversitesi Yayınları’nın çıkardığı Film Quarterly dergisinin editörlüğünü yapmakta, dünyanın dört bir yanında çevreyle ilgili konferanslar vermektedir.