≡ Menu

Epik Tiyatro

‘Epik tiyatro’ anlayışı, 20. yüzyılın büyük tiyatrocularından Alman şair ve oyun yazarı Bertolt Brecht tarafından geliştirildi ve kendi çağında çok büyük tartışmalara, çekişmelere yol açtığı gibi, ‘epik tiyatro’ üzerine hararetli tartışmalar yer yer bugün de devam ediyor.

Brecht bu ‘devrimci’ yenilikle tiyatroya, dramatik tiyatro seyircisinin aşina olduğu ve eski düzene bağlı kalan, elitist Aristotelesçi oyun anlayışının karşısında, seyirciyi bir müdahil olarak temsile dahil eden, yabancılaştırma efektini devreye sokarak hem mizahı hem de düşünmeyi canlandıran ve konudan ziyade hikâye etmeye yoğunlaşan bir yorum katmıştır.

Brecht’in kendi sözleriyle, epik tiyatro, seyirciyi gözlemci olarak görüp onun aktif bir durumda kalmasını ister; hem seyircinin birtakım yargılara varması hem de ona bir dünya görüşünün iletilmesi sağlanır; insan değişmez bir varlık olarak düşünülmeyip, bilakis inceleme konusu yapılır ve hem değişmesi hem de değiştirmesi arzu edilir; eski tiyatronun düz olay örgüsünün yerine olaylara eğriler çizdirip sıçramalı bir seyir izlemesi gözetilir; en önemlisi, düşüncenin belirleyiciliği karşısında toplumsal varoluşun belirleyiciliği vurgulanıp, duygunun yerine aklın egemen kılınması savunulur…

Bütün bu öğeler biraraya getirildiğinde, epik tiyatroda seyirci bireysel bir varlık olarak temsilde gördüğü olayların içinde duygusal bir kırılganlık içerisinde dağılıp yok olmayacak; bilakis, toplumsal bir varlık olarak olayın mümkün olduğunca karşısında durup, etkileyen ve dönüşen bir özne olarak öne çıkarılacaktır…

20. yüzyıl, dünyada yaşanan ideolojik hareketlenmelerin yanında gelen sanatsal devrimlere de şahitlik etti. Bu sanatsal devrimlerden biri şüphesiz ki Bertolt Brecht‘in döneminin Almanya’sının içinden çıkıp gelen Karl Valentin’le birlikte köşebaşı tiyatrolarında yeniden yapılandırdığı epik tiyatronun yeniden tanımlanmasıydı. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında yaygın olan bu tiyatro anlayışının tarihsel kökeni, Brecht‘in epik tiyatro tanımı ve epik tiyatroya dair görüşleri Kamuran Şipal’ın çevirisiyle Epik Tiyatro eserinde toplanıyor.

 

Türkçesi: Kamuran Şipal

262 sayfa

1. basım: Kasım 2011

Fiyatı: 25 TL

Tiyatro dizisi: 8

Agora Kitaplığı: 332

 

 

Brecht’in Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları şunlardır:

 Radyo Kuramı ve Sinema Üzerine (2012)

 Oyun Sanatı ve Dekor (2011)

 

Brecht’in Agora Kitaplığı’ndan çıkan toplu oyunlarının ciltleri şunlardır:

Bütün Oyunları – 9 (2015)

Bütün Oyunları – 8 (2014)

• Bütün Oyunları – 7 (2013)

Bütün Oyunları – 6 (2013)

Bütün Oyunları – 5 (2013)

• Bütün Oyunları – 4 (2013)

Bütün Oyunları – 3 (2013)

• Bütün Oyunları – 2 (2013)

 Bütün Oyunları – 1 (2013)

 

Brecht’in tiyatro anlayışı ve Bütün Oyunları‘nın yayına başlaması hakkında:

• “Bertolt Brecht’in Yapıtları Yeniden” (Metin Boran, Evrensel, 19 Mart 2013)
• “Yılmaz Onay’la Brecht’in Oyunlarının Yeniden Yayınlanması Üzerine” (Sol Kitap, 27 Şubat 2013)
• “Brecht’in Devrimci Eleştirisi Yıkmaya Devam Ediyor” (B. Sadık Albayrak, Yurt gazetesi, 16 Şubat 2013)