≡ Menu

Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü

“Genel olarak kapitalizm, özeldeyse emperyalizm, demokrasiyi bir yanılsamaya çevirir, ama aynı zamanda kapitalizm kitlelerde demokrasi özlemlerini uyandırır, demokratik kurumlar yaratır, emperyalizmin demokrasiyi yadsıyışı ile kitlelerin demokrasi için çabalamaları arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı şiddetlendirir.”

marksizmin kapak dusuk coz

“Burjuvazinin bütün uluslar için eşit haklar ilanı aldatmacadır. Oysa bizim için bu eşitlik bütün ulusların kazanılmasını kolaylaştırıp hızlandıracak hakikat olacaktır. Uluslar arasında başarıyla örgütlenmiş demokratik ilişkiler olmadan -ve dolayısıyla ayrılma özgürlüğü olmadan- bütün ulusların işçilerinin ve genel olarak emekçi kitlelerinin burjuvaziye karşı iç savaşı imkânsızdır.”

“Ezilen (örneğin sömürge) ulusların emperyalist, yani ezen devletlere karşı savaşıysa gerçek bir ulusal savaştır. Böyle bir savaş bugün de bu mümkündür. Bir ezilen ulusun kendisini ezen yabancı bir devlete karşı yürüttüğü savaşta ‘anavatan savunması’ aldatmaca değildir. Sosyalistler böyle bir savaşta ‘anavatan savunması’na karşı çıkmazlar.”

“Bütün uluslar sosyalizme varacaktır, burası kaçınılmaz, ama hepsi tastamam aynı yoldan gitmeyecek, hepsi bir demokrasi biçimine, proletarya diktatörlüğünün bir çeşidine, toplumsal hayatın farklı veçhelerinde sosyalist dönüşümlerin değişen hızına kendinden bir şeyler katacaktır.”

(Vladimir İlyiç Lenin, arka kapak)

 

Türkçesi: Ferit Burak Aydar
90 sayfa
1. basım: Nisan 2014
Fiyatı: 9 TL
Teori – Lenin Külliyatı: 21
Agora Kitaplığı: 440

 

Lenin Külliyatı’ndan şimdiye değin yayınlanmış olan diğer başlıklar şunlardır:

Nereden Başlamalı (2015)

• Sosyalizm ve Savaş (2014)
• Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? (2014)
• Bolşevikler Devrime Gidiyor (2013)
• Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster? (2013)
• Bütün İktidar Sovyetlere (2013)
• 1917 Şubat Devrimi (2012)
• Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı (2012)
• Friedrich Engels (2011)
• Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky (2011)
• Komünist Enternasyonal – Komintern (2011)
• Uzaktan Mektuplar (2011)
• Nisan Tezleri (2011)
• Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete (2010)
• Karl Marx (2010)
• ‘Sol’ Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (2010)
• Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (2010)
• Ne Yapmalı (2010)
• Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (2010)
• Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (2010)
• Emperyalizm (2009)
• Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)
• Devlet ve Devrim (2009)

 

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz