≡ Menu

Ekmeğin Fethi

“Ekmek! İlle de ekmek! Devrime ekmek gerek!”
ekmegin icadi kapak

“İnatla, ısrarla yineliyoruz: Ayaklanmış halka ekmek bulmak gerekir ve ekmek sorunu bütün sorunların önünde gelir. Eğer bu sorun halkın çıkarları yönünde çözümlenebilirse, devrim doğru yolda demektir; çünkü beslenme sorununun çözümlenebilmesi için eşitlik ilkesinin benimsenmesi gerekir; bu ilke atlandığında da devrim yolunda tek bir adım bile atılamaz.”

“Burjuvazinin görevi, yüce ilkeler, daha doğrusu yüce yalanlar üzerine düşünce üretmektir. Halkın görevi ise herkese ekmek bulmak, kimsenin aç kalmamasını sağlamaktır. Burjuvazi ve burjuvalaşmış işçiler lakırdıhanelerinde, laklakhanelerinde büyük adam rollerine soyunurlarken, ‘pratik kişiler’ yönetim biçimleri üzerine bitmek tükenmez düşünceler üretirlerken, biz ‘ütopistler’ ekmek üzerine, bu olmazsa olmaz şey üzerine kafa yormalıyız.”

“Bizim davamız o şekilde yürütülmeli ki, devrimin daha ilk gününden itibaren, devrim süresince ve devrim hareketinin kapladığı bütün ülkelerde tek bir kişi bile ekmeksiz kalmamalı; hiçbir kadın fırın önlerinde saatlerce kuyruklarda bekleyip, sonra da kendisine sadaka verilir gibi bir parça bayat arpa ekmeğine layık görülmemeli ve her bebe, o cılız, narin organizmasının gereksindiği her gıdayı alabilmelidir.”

(Pyotr A. Kropotkin)

 

Türkçesi: Mazlum Beyhan

226 sayfa

2. basım: Şubat 2015

1. basım: 1999 (Öteki)

Fiyatı: 20 TL

Siyaset: 68

Agora Kitaplığı: 472

 

Kropotkin‘in Agora’dan çıkan diğer kitapları:

Bir Devrimcinin Anıları (Pyotr Kropotkin, 2015)

Çağdaş Bilim ve Anarşi (Pyotr Kropotkin, 2015)

 

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

Sonraki yazı:

Önceki yazı: