≡ Menu

Edebi Teoriye Soyut Modeller

Franco Moretti, sıradışı çalışmaları ve aykırı teorileriyle tanınan bir edebi teorisyen ve edebiyat tarihçisidir. Ona göre, edebiyat alanında çalışan araştırmacılar, bir noktadan itibaren okumayı bırakmalı ve onun yerine, kendi alanlarıyla ilgili olarak dökümler yapmaya, grafikler hazırlamaya ve haritalar çıkarmaya yoğunlaşmalıdırlar. Bu yolla, fazlasıyla çiğnenmiş toprağa, kadim edebiyata (bir bakıma da ‘akademinin en geri kalmış disiplinlerinden biri’ne) yeni bir can verilebilecektir.

O takdirde, yani edebi incelemeleri tesadüfü ve sistematik olmayan bir şekilde yürütmekten vazgeçildiğinde, edebi tarihin görünenden oldukça farklı bir şekle bürüneceğine ve ‘estetik form’ kavramının köklü bir değişim geçireceğine kuşku şüphe yoktur.

Çeviriler:

Franco Moretti’nin New Left Review’da çıkan üç makalesini bir araya getirip, küçük değişiklikler ve eklemelerle yayına hazırladığı bu kitabın bölümleri Ebru Kılıç, Nurçin İleri ve Esin Düzel eliyle Türkçe’ye çevrilmiş olup, New Left Review’un Türkiye seçkilerinde yayınlanmıştır:

“Grafikler”, çev. Ebru Kılıç, New Left Review – 2003 Türkiye Seçkisi, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2004, s. 215-242 [orijinal metin için bkz. NLR II, Sayı: 24, Kasım-Aralık 2003, s. 67-93.]

“Ağaçlar”, çev. Nurçin İleri, New Left Review – 2004 Türkiye Seçkisi, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2005, s. 227-251 [orijinal metin için bkz. NLR II, Sayı: 26, Mart-Nisan 2004, s. 79-103.]

“Haritalar”, çev. Esin Düzel, New Left Review – 2005 Türkiye Seçkisi, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2006, s. 217-238 [orijinal metin için bkz. NLR II, Sayı: 28, Temmuz-Ağustos 2004, s. 43-63.]

144 sayfa
1. basım: Ağustos 2006
Fiyatı: 3 TL (ucuz seri)
Türkçesi: Ebru Kılıç, Esin Düzel, Nurçin İleri


Sonraki yazı:

Önceki yazı: