≡ Menu

Dünya Nasıl Değişir – Marx ve Marksizm Yazıları

“Marx’ın 21. yüzyılla ilintisi nedir? Sovyet tipi sosyalizm modeli; şu âna değin sosyalist bir ekonomi yaratmayı hedefleyen tek girişim artık yok. Öte yandan, küreselleşmede son derece hızlı bir ilerleme söz konusu –keza insanların servet üretme kapasitesinde de. Ayrıca, ekonomimizin biyosfer üzerindeki negatif etkisini eski duruma döndürme ya da en azından kontrol altında tutma gerekliliği ile, kapitalist bir dünyanın zorunlulukları (kâr peşinde koşmanın gerektirdiği azami kalıcı büyümenin gerçekleştirilmesi) arasında apaçık bir çelişki söz konusu. Kapitalizmin Aşil topuğu burası. Onun için, hangi okun kapitalizmi o topuğundan vuracağını baştan bilemeyiz.

dunya nasil degisir kapak

“Peki, bugün Karl Marx’ı nasıl görmemiz gerekiyor? O, bütün insanlığın bir düşünürü mü, yoksa bir kısmının mı? Elbette ki bütün insanlığın. Bir filozof olarak? Bir iktisadi analizci olarak? Modern sosyal bilimin kurucularından ve insanın tarihinin kavranmasının rehberlerinden biri olarak? Bu soruları da ‘evet’ diye cevaplandırabiliriz. Fakat asıl önemlisi, Marx’ın düşüncesi evrensel bir kapsama sahiptir. Geleneksel anlamıyla ‘disiplinler arası’ değildir, bütün disiplinleri bütünleştirmektedir. Biz dünyanın 21. yüzyılda yüz yüze geleceği sorunların nasıl çözüme bağlanacağını öngöremeyiz, fakat bu çözümlerin bir şekilde başarılması ihtimali söz konusuysa, bu noktada Marx’ın sorularının sorulması şarttır.”

***

Eric Hobsbawm bu kitabında okurlara, büyüleyici ve derinlikli bir Marksizm değerlendirmesi sunuyor. Marksizmin, Quaker hareketi ve Machiavelli’ye uzanan etkilerini irdelediği gibi; Fransız Devrimi ve Alman felsefesine dayanan kökenlerini ele alıyor. Engels’in İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu’ndan Gramsci’nin Hapishane Defterleri’ne ve Komünist Manifesto’ya kadar Marksist düşünürlerle kilit önemdeki eserlerini değerlendiriyor, son yirmi beş yılda Marksizmin kaderinin tersine dönüşünü çözümlüyor. Dünya Nasıl Değişir, Karl Marx’ın önceki iki yüzyıl için olduğu kadar içinde bulunduğumuz yüzyıl için de büyük bir düşünür olduğunu gösteriyor.

 

Türkçesi: Osman Akınhay
470 sayfa
1. basım: Şubat 2014
Fiyatı: 30 TL
Siyaset: 65
Agora Kitaplığı: 437

 

KİTABIN İÇİNDEKİ MAKALELER:

Önsöz
1. Bölüm: Marx ve Engels
Bugünde Marx
Marx, Engels ve Marksizm-Öncesi Sosyalizm
Marx, Engels ve Siyaset
Engels’in İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu Kitabı Üzerine
Komünist Manifesto‘ya Giriş
Grundrisse‘i Keşfetmek
Kapitalizm-Öncesi Üretim Biçimleri Üstüne Marx
Marx’ın ve Engels’in Yazılarının Kaderi
2. Bölüm: Marksizm
Dr. Marx ve Victoria Döneminde Kendisini Eleştirenler
Marksizmin Etkisi, 1880-1914
Anti-Faşizm Çağında, 1929-1945
Gramsci
Gramsci’nin Kabul Görmesi
Marksizmin Etkisi, 1945-1983
Marksizm Gerilemede, 1983-2000
Marx ve Emek: Uzun Yüzyıl

how to change the world

 

Eric Hobsbawm‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları şunlardır:

• Parçalanmış Zamanlar (20. Yüzyılda Kültür ve Toplum) (2014)
• Eşkıyalar (2011)
• Tarih Üzerine (2009)
• Fransız Devrimi’ne Bakış – Marseillaise’in Yankıları (2009)
• Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm (2008)
• Geleneğin İcadı (2006; Terence Ranger’la beraber)
• Devrimciler (2006)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

Sonraki yazı:

Önceki yazı: