≡ Menu

Devrimciler

Bütün hayatını bir toplumsal değişim aracı olarak ‘devrim anlayışı’nı araştırmaya hasreden ve 20. Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı, Devrim Çağı, Sermaye Çağı, İmparatorluk Çağı, Milletler ve Milliyetçilik ve Tarih Üzerine gibi başyapıtları ülkemizde de yayınlanan büyük tarihçi Eric. J. Hobsbawm, şimdi 20. yüzyılın en yoğun siyasal ve toplumsal çalkantılarının baş aktörlerinden olan Avrupa komünist partilerini, devrimci hareketleri, anarşistleri, gerilla mücadelelerini ve devrim fikrinin kitlelere nasıl olduğunu anlatan makaleleriyle okurun karşısında.

Engin bir tarihsel birikime, keskin bir eleştirel zekaya ve muazzam bir yorumlama yeteneğine sahip olan yazarın 1960’lı yıllarda kaleme aldığı, ve yirminci yüzyıl tarihini anlamak açısından büyük önem taşıyan bu makaleleri, esas olarak komünizmin tarihi, Marx ve Engels’in komünist hareketteki etkileri, gerilla savaşı, sınıf mücadelesi ve anarşizmin niteliği gibi devrimci sürecin çeşitli veçhelerini ele alıyor ve devrimci dalganın dünya çapında geri çekildiği günümüzün mücadeleleri açısından bir yol işareti olmayı sürdürüyor.

 

Kitabın özgün adı: Revolutionaries (1973)
Türkçesi: Hatice Pınar Şenoğuz
307 sayfa
1. basım: Şubat 2006
Fiyatı: 10 TL (ucuz seri)
Siyaset: 17
Agora Kitaplığı: 100

 

Eric Hobsbawm‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan kitapları şunlardır:

• Parçalanmış Zamanlar (20. Yüzyılda Kültür ve Toplum) (2014)
• Dünya Nasıl Değişir – Marx ve Marksizm Yazıları (2014)
• Eşkıyalar (2011)
• Tarih Üzerine (2009)
• Fransız Devrimi’ne Bakış – Marseillaise’in Yankıları (2009)
• Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm (2008)
• Geleneğin İcadı (2006; Terence Ranger’la beraber)

 

Yazara ve kitaplarına dair:

• “Hobsbawm’ın Pırıltıları” (Gün Zileli, BirGün Kitap, 4 Ekim 2011)

 

Sonraki yazı:

Önceki yazı: