≡ Menu

Nedret T. Öztokat

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İ.Ü. Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan 1985 yılında mezun oldu. Aynı kurumda 1986 yılında çalışmaya başladı. 1989’da yüksek lisans tezini, 1995’te doktora tezini tamamladı. 1997’de yardımcı doçent, 1999’da doçent oldu. Edebiyat Göstergebilimi alanında araştırma ve yayınlarını yoğunlaştırdı. Fransız romanının yanı sıra Türk öyküsü, tiyatro ve görsel göstergebilim alanlarıyla ilgileniyor. Aralarında Duras, Camus, Berberova gibi romancıların da bulunduğu edebiyat ve araştırma yapıtlarını Türkçe’ye çevirdi.

 

 

 

 

 

ÇEVİRİLERİ