≡ Menu

Ferit Burak Aydar

Ankara doğumlu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümü mezunu.

Yayınlanmış çevirileri arasında Ian Watt’ın Romanın Yükselişi (Metis), Edward Said’in Başlangıçlar (Metis), John Reed’in Balkanlar’da Savaş (Pencere), E.F. Keller’in Toplumsal Cinsiyet ve Bilim (Metis), Esra Özyürek’in Modernlik Sosyolojisi (Boğaziçi Üniversitesi), P. de Man’ın Körlük ve İçgörü (Metis) sayılabilir.

Ferit Burak Aydar Agora Kitaplığı’yla birlikte Lenin Külliyatı’nı hazırlamaya, bu kapsamda Lenin‘in kitap çalışmalarının yanı sıra makale, bildiri, yazı ve konuşmalarından derlemeler hazırlamaya ve tüm bu kitapları çevirmeye devam etmektedir.

Lenin Külliyatı’ndan şimdiye değin yayınlanmış olan başlıklar şunlardır:

Nereden Başlamalı (2015)

Sosyalizm ve Savaş (2014)
Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? (2014)
Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü (2014)
• Bolşevikler Devrime Gidiyor (2013)
• Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster? (2013)
• Bütün İktidar Sovyetlere (2013)
• 1917 Şubat Devrimi (2012)
• Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı (2012)
Friedrich Engels (2011)
• Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky (2011)
• Komünist Enternasyonal – Komintern (2011)
• Uzaktan Mektuplar (2011)
• Nisan Tezleri (2011)
Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete (2010)
• Karl Marx (2010)
• ‘Sol’ Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (2010)
• Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (2010)
• Ne Yapmalı (2010)
Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (2010)
• Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (2010)
Emperyalizm (2009)
• Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)
• Devlet ve Devrim (2009)

 

Ferit Burak Aydar’ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer çevirileri şunlardır:

• Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru (2013) 
Joseph Conrad ve Otobiyografide Kurmaca (2010)