≡ Menu

Çekirgeleri Dinlemek – Demokrasi Üzerine Saha Notları

“Ölümden sonra hayat olup olmadığını tartışırken, gündemimize bir soru daha ekleyebilir miyiz: Demokrasiden sonra hayat var mıdır? Eğer demokrasiden, yani halihazırdaki Batı liberal demokrasisinden ve onun çeşitlemelerinden sonra da bir hayatımız olacaksa, bu nasıl bir hayata benzeyecektir? …

“Buradaki soru gerçekte şöyledir: Biz demokrasiye ne yaptık? Demokrasiyi neye çevirdik? Evvel beri ‘demokrasi’ dediğimiz şeyi un ufak edip nasıl bir hale getirdik? Onu nasıl sığlaştırdık ve içini nasıl boşaltıp anlamını güdükleştirdik? Demokrasinin kurumları ne zaman metastas geçirip de kötü huylu, tehlikeli odaklara dönüştüler? Demokrasi ile serbest piyasa nasıl iç içe geçtiler de, sadece kâr etmeyi ve kârın azamiye çıkarılmasını hedefleyen, kısır bir hayal gücüne sahip tek bir yağmacı organizma halini aldılar? Benim bu kitaptaki makale ve söyleşilerde asıl söylemek istediğim, eskiden beri rüyasını gördüğümüz adalet ve istikrarın sağlanmasında artık demokrasiye güvenilemeyeceğidir.

“Zaten bu kitabımın adını, 2008’de İstanbul’da Hrant Dink’in katledilişinin birinci yıldönümünde yaptığım konuşmanın başlığı olan ‘Çekirgeleri Dinlemek’ olarak koymamın sebebi de, Birlik (İttihat) ile İlerleme (Terakki) arasındaki; başka bir ifadeyle, modern demokrasinin, serbest piyasa demokrasisinin yıkılmaz ikiz kuleleri konumundaki Milliyetçilik ile Kalkınma arasındaki korelasyonun, demokrasinin kaderi bakımından bize son derece aydınlatıcı ipuçları verdiğidir.

“Ve artık bu kavramların, yani Milliyetçilik ile Kalkınma’nın ikisi de, nihai, kıyametvari yıkımı (nükleer savaşı, iklim felaketini) getirme, dolayısıyla demokrasiyle murat edilen özgürlük idealini ebediyen toprağa gömme potansiyeline sahip birer kod adı işlevi görmektedirler.”

(Arundhati Roy, arka kapak)

 

Kitabın özgün adı: Field Notes on Democracy – Listening to Grasshoppers
Türkçesi: Osman Akınhay
 352 sayfa
1. basım: Temmuz 2010
Fiyatı: 5 TL (ucuz seri)
Siyaset: 54
Agora Kitaplığı: 283

listening grasshoppers

Arundhati Roy‘un Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları:

  Dağılmış Cumhuriyet – Yoldaşlarla Yürümek (2013)
Sokaktaki İnsanın ‘İmparatorluk’ Rehberi (2005)
• Ya Çek Defteri Ya Cruise Füzesi (2004)

 

Yazar hakkında:

 “Arundhati Roy: Siyasal Sezgileri Sağlam Bir Yazar” (Osman Akınhay, BirGün Pazar, 10 Şubat 2013)
  “Bir Sözcük Savaşçısı – Arundhati Roy” (Osman Akınhay’la söyleşi, Cumhuriyet, 26 Haziran 2005)