≡ Menu

Siyaset

ispanya kapak

İspanya İç Savaşı 1917’de Rusya’da başlayıp tüm dünyaya yayılan devrimlerin son halkasıdır. Seçimle işbaşına gelmiş sol hükümeti devirmek amacıyla generallerin ve faşist örgütlerin başlattığı darbe kısmen başarısız olunca, hem bir devrimi hem de uluslararası aktörlerin II. Dünya Savaşı’nın son provasını aldıkları bir iç savaşı tetiklemişti. Avrupa’da faşizmin yükselişinin de etkisiyle dünyanın dört bir tarafından devrimciler […] Yazının devamı ->

iste bu her seyi degistirir naomi klein

Küresel ısınma konusunda bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Bu konudaki en rahatsız edici gerçek, küresel ısınmanın karbon salınımıyla ilgili bir şey olmadığıdır: Küresel ısınma doğrudan kapitalizmle ilgilidir. Bu konudaki en hayırlı gerçek ise, bu varoluş krizinden bataklığa sürüklenmiş ekonomimizi kökten dönüştürmekte faydalanabilme ve hakikaten daha iyi bir sistem kurabilecek olma ihtimalimizdir. No Logo ve Şok […] Yazının devamı ->

Ekmeğin Fethi

ekmegin icadi kapak

“Ekmek! İlle de ekmek! Devrime ekmek gerek!” “İnatla, ısrarla yineliyoruz: Ayaklanmış halka ekmek bulmak gerekir ve ekmek sorunu bütün sorunların önünde gelir. Eğer bu sorun halkın çıkarları yönünde çözümlenebilirse, devrim doğru yolda demektir; çünkü beslenme sorununun çözümlenebilmesi için eşitlik ilkesinin benimsenmesi gerekir; bu ilke atlandığında da devrim yolunda tek bir adım bile atılamaz.” “Burjuvazinin görevi, […] Yazının devamı ->

cagdas bilim ve anarsi

“Anarşizm 18. yüzyıl sonlarında başlayan, ancak Fransız Devrimi’nin yenilgiye uğramasından sonra Avrupa’da muzaffer gericiliğin önüne set çektiği, daha sonra 1850’li yılların sonunda yeniden tüm gücüyle atılışa geçen doğal bilimlerdeki akılcılık hareketinin kaçınılmaz sonucudur. Kökü 18. yüzyılda gelişen doğabilimsel felsefeye dayanırken, asıl gelişmesini 19. yüzyılın ikinci yarısının başlarında, toplumun da doğabilimsel ilkelerle incelenmesinin çığırını açan bilimlerin […] Yazının devamı ->

466) islam devletinin yukselisi

“Ben bu kitabı, ilk başta kuzey Suriye ve Irak’ta El-Kaide’ye benzer cihad hareketlerinin gücünün ne kadar büyüdüğünü ortaya koymak ve bence bu gelişmenin öneminin Batılı siyasetçiler, medya mensupları ve kamuoyu tarafından büyük ölçüde görülemeyeceğine dikkat çekmek amacıyla tasarlamıştım. Özel olarak da IŞİD’in hızlı yükselişinin izlerini sürmek, Suriye’de silahlı muhalefetin artık cihatçı hareketlerin egemenliğinde olduğunu vurgulamak […] Yazının devamı ->

dunya nasil degisir kapak

“Marx’ın 21. yüzyılla ilintisi nedir? Sovyet tipi sosyalizm modeli; şu âna değin sosyalist bir ekonomi yaratmayı hedefleyen tek girişim artık yok. Öte yandan, küreselleşmede son derece hızlı bir ilerleme söz konusu –keza insanların servet üretme kapasitesinde de. Ayrıca, ekonomimizin biyosfer üzerindeki negatif etkisini eski duruma döndürme ya da en azından kontrol altında tutma gerekliliği ile, […] Yazının devamı ->

roy kapak 2

“...Sanırım bu noktada benim bir şey söylemem gerekiyor. (Maoistlerin uyguladığı) şiddetin faydasızlığı hakkında. Kabul ama, ben onlara başka neyi yapmalarını önerebilirim ki? Haklarını aramak için mahkemelere başvurmalarını mı? Alacaklarını Yeni Delhi’de, başkentte, devlet dairelerinde kovalamalarını mı? Hep barışçıl gösteriler düzenlemelerini mi? Nöbetleşe açlık grevine gitmelerini mi? “Merkezi hükümetle eyalet hükümetlerinin ve onların kontrolündeki resmi/paramiliter askeri güçlerin […] Yazının devamı ->

Anarşizm Üzerine

anarsizm kapak

“Ben hemen kendimi ‘anarşist bir düşünür’ olarak görmediğimi söyleyeyim. Ben ‘ikincil bir yol arkadaşıyım’ diyelim. Benim şahsi vizyonum, kökeni Aydınlanma düşüncesine ve klasik liberalizme dayanan tamamen geleneksel, anarşist bir vizyon. Zaten anarşizm çok geniş bir kategoridir; farklı insanların gözünde çok farklı anlamlar ifade eder. Daniel Guérin’in anarşizmle ilgili kendi kitabında yaptığı alıntıdaki gibi, ‘Anarşizmin geniş […] Yazının devamı ->

280

No Logo adlı kitabıyla bütün dünyada adından söz ettiren Naomi Klein'a göre, küresel çaptaki serbest piyasanın zafere demokratik araçlarla ulaştığı düşüncesi bir safsatadan ibarettir. Üstelik, 'şok terapisi' doktrinine uygun şokların uygulanmasının hemen ardından, toplumların hızla büyük çokuluslu şirketlerin çıkarları doğrultusunda sil baştan düzenlenmesini gerektiren felaket kapitalizmi macerası aslında hiç de 11 Eylül 2001'le başlamamıştır. Klein […] Yazının devamı ->

193

"Bugün, 20. yüzyılın egemen birimi 'bağımsız teritoryal devlet'in değişim geçirdiği bir sürecin içindeyiz. 'Küreselleşme' adı verilen bu dönemin tipik özelliği, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda alıp başını gitmekte olan bu eğilime, siyaset ve devlet alanlarında rastlanmamasıdır. Sermaye, metalar ve iletişim küresel düzeyde akışkanlığa sahipken, devlet ve siyaset şu ana değin emeğin sınırlar ötesi akışkanlığına etkili […] Yazının devamı ->

231

"Sıradan insanların -yapmaları şöyle dursun- devrim istedikleri bir çağ, olağandışı bir çağdır. Ayrıca devrim korkusu, her zaman için devrimin gerçek bir ihtimal olmasından daha yaygın bir olgudur. Fransız Devrimi de 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' sloganıyla son derece olağanüstü olaylardan meydana gelen bir görkemli hareket, modern dünyanın tarihinde derin dönüşümlere yol açmış bir epizoddu. 1789'da harekete geçen […] Yazının devamı ->

Geleneğin İcadı

133

Bugün eski devirlerden geldiğini varsaydığımız geleneklerin büyük kısmı, aslında görece yakın zamanlarda 'icat edilmiş olan' geleneklerdir. Bu gelenekler icat edilirken mutlaka belli bir tarihsel geçmişe referans yapılır ve geçmişle bir süreklilik kurulmaya çalışılır. Oysa bu süreklilik, büyük ölçüde yapay ve uydurmadır. Bu açıdan son iki yüzyıllık geçmiş, modern dünyanın sürekli değişimi ve yenilenmesi ile toplumsal […] Yazının devamı ->

Devrimciler

100

Bütün hayatını bir toplumsal değişim aracı olarak 'devrim anlayışı'nı araştırmaya hasreden ve 20. Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı, Devrim Çağı, Sermaye Çağı, İmparatorluk Çağı, Milletler ve Milliyetçilik ve Tarih Üzerine gibi başyapıtları ülkemizde de yayınlanan büyük tarihçi Eric. J. Hobsbawm, şimdi 20. yüzyılın en yoğun siyasal ve toplumsal çalkantılarının baş aktörlerinden olan Avrupa komünist partilerini, devrimci hareketleri, […] Yazının devamı ->

foti kapak dusuk coz

Foti Benlisoy'un Fransa ve Yunanistan'dan, Arap Devrimi, 'The Occupy' Hareketleri ve Kürt İsyanına 21. Yüzyılın İlk Devrimci Dalgası isimli kitabı devrim ateşi yayılırken raflardaki yerini alıyor. Muhammed Buazizi'nin kendini ateşe vermesiyle Tunus'ta başlayan Arap devrimci süreci, 'devrim' kelimesini 'bölgede' ve dünyada gündelik kullanıma sokmuştu. Sonra, başta İspanya ve Yunanistan bir dizi Avrupa ülkesindeki kitle eylemleri, […] Yazının devamı ->

206

“Mücadele edeceğiz, dövüşeceğiz, kazanacağız. Paris, Londra, Roma, Berlin.” 1960’lı yıllar, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en çalkantılı onyıldı. Vietnam Savaşı’na karşı çıkışla ve 1968’de Fransa’da Mayıs ayaklanmasıyla doruğuna çıkan başkaldırılar, dünyanın her tarafında değişim arzusunu hem ulaşılabilir hem de kaçınılmaz bir noktaya getirdi. Bu yıllar, hayat tarzında ve siyasette devrimci dönüşüm ihtimalinin damgasını vurduğu dönemdi. Vietnam’daki savaşın […] Yazının devamı ->

311

Tarık Ali’ye göre sade ve soylu bir düşünce olan ‘komünizm düşüncesi’, esasen, kâr elde etmeyi ve açgözlülüğü temel alan değil, ‘herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar’ ilkesini şiar edinmiş bir toplumun kurulmasını öngörüyordu. Komünist Manifesto bu amaç doğrultusunda, yalnızca yoksullara değil, tarihsel materyalizmde Fransız Aydınlanması’nın mantıksal bir uzantısını gören ve bilgiyi güçlü bir vasıta sayan entelektüellere […] Yazının devamı ->

227

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer alan Pakistan, aynı zamanda nükleer silahları olan tek İslam devletidir. Kendisi de Pencap’lı bir politik aileden gelen, ülke içinde ve dışında sahip olduğu geniş bağlarla ülkeyle temasını hiç koparmayan ve daha önce de ülkesine dair kitaplar yazmış bulunan 68’in ünlü devrimcilerinden Tarık Ali, bu kitapta, […] Yazının devamı ->

202

"Aralık 2005'te Bolivya seçimlerinin sonuçlarını öğrendiğinde Castro'nun maçlarda sevinen delikanlılar gibi neşeyle havaya zıpladığı söylenir. Güzel olan da budur; kendine ergen sevinçleri yasaklayan, hayal kurmayı da yasaklıyordur. Hem Castro, devrimler ile seçim zaferleri arasındaki büyük farkı en iyi bilen kişilerdendir. "Her seferinde aşırılıklar ve ölçüsüzlüklerle patlak veren devrimler, başkalarının duyamayacağı (ütopyayı haber veren) bir davul […] Yazının devamı ->

287

"Ölümden sonra hayat olup olmadığını tartışırken, gündemimize bir soru daha ekleyebilir miyiz: Demokrasiden sonra hayat var mıdır? Eğer demokrasiden, yani halihazırdaki Batı liberal demokrasisinden ve onun çeşitlemelerinden sonra da bir hayatımız olacaksa, bu nasıl bir hayata benzeyecektir? ... "Buradaki soru gerçekte şöyledir: Biz demokrasiye ne yaptık? Demokrasiyi neye çevirdik? Evvel beri 'demokrasi' dediğimiz şeyi un […] Yazının devamı ->

Bana Yalan Söyleme

269

Elinizdeki kitap, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana araştırmacı gazeteciliğin yüz akı olan Martha Gellhorn, Edward R. Murrow, James Cameron, Seymour Hersh, Günter Walraff, Robert Fisk, Amira Haas, Anna Politkovskaya, Seumas Milne, Phillip Knightley ve diğer gazetecilerin, dünyanın egemenlerinin çarkına ot tıkadıkları ve ifşa ettikleri gerçeklerle bütün dünyayı sarstıkları büyük araştırmalarını biraraya getirmektedir. John Pilger'a göre, […] Yazının devamı ->

250355b

Emma Goldman der ki: "Anarşizm, insan yapımı yasalarla kısıtlanmamış özgürlük üzerine kurulu bir yeni toplumsal düzen felsefesidir; bütün yönetim biçimlerinin şiddete dayandığını ve bu yüzden yanlış, zararlı ve gereksiz olduğunu savunan teoridir. ... Anarşizm, hayatın birliğini öğretir; yalnızca doğadaki değil, insandaki birliği de. ... Anarşizmin iktisadi düzenlemeleri, en az insan enerjisi harcayan ve en iyi […] Yazının devamı ->

Devlet ve Anarşi

142

Mihail Aleksandroviç Bakunin: Anarşist. Otoritenin, devletlerin, imparatorlukların, bütün otoritelerin amansız düşmanı. 19. yüzyıl sosyalizmi ve anarşizminin en karizmatik siyasal figürlerinden biri. Özgürlük âşığı. Paradoksal düşünür. Yıkma dürtüsünün yaratıcı bir coşku olduğu'na gönülden inanan ve bu uğurda ayaklanmadan ayaklanmaya, barikattan barikata koşan Bakunin'e göre devrim, başı ve sonu belli olmayan bir tatildir ve bu yüzden de […] Yazının devamı ->

Devletin Şiddet Tarihi

Deneyimli gazeteci Berat Günçıkan, kitabın sunuşuna şöyle başlıyor: "Ortaokul birde olmalıydım, mesleğimi seçtim, ilk adımımı da belirledim. Gazeteci olacak, cezaevine girip kadın mahkûmlarla röportaj yapacaktım. Hayat tersten işledi, önce cezaevine girdim, sonra gazeteci oldum." Nitekim Günçıkan'ın gazetecilik serüveni, ortaokuldayken öngördüğü kendi hayat tahayyülüne uygun bir seyir izliyor. Hayat onu Adana'dan İstanbul'a, Batman'dan Kars'a, devletin ağır […] Yazının devamı ->

228

"68 Mayıs'ı Paris baharında doğaçlama ve başarısız, ama kansız ve güleryüzlü bir devrim denemesiydi." Paris'te patlak veren ve dalga dalga bütün dünyaya yayılan '68'in o çalkantılı günlerinde Paris'te bulunan Hıfzı Topuz, bu kitabında kendi yaşadıkları ve gözlemlerinden de yola çıkarak bir '68' panoraması sunuyor okura; Meksika'dan Vietnam'a, ABD'den Çekoslavakya'ya, İtalya'dan Türkiye'ye sarsıntıları yeryüzünün her tarafında […] Yazının devamı ->

Anarşist Portreler

368

Dünyanın bambaşka noktalarından aynı yere varmak için yola çıkmışlardı. Yaşadıkları zaman dilimleri yakın olsa da, hayatları, isimleri ve yüzleri farklıydı. Yine de onları birleştiren bir hedefin peşindeydiler, devrimin. Anarşist portreler, devrimcilerin yolculuklarını detaylarıyla ele alırken, farklı kıtalardan anarşistlerin teorik ve eylemsel geçmişleriyle bizi tanıştırıyor. 2006 yılında hayatını kaybeden ünlü anarşist tarihçi Paul Avrich'in çalışması, kurumların […] Yazının devamı ->