≡ Menu

Düşünce-Felsefe

freud-ve-cinsiyetcilik-kapa

Freud’un kadın gelişimi üzerine tezlerindeki androsantrik (erkek merkezli) ve cinsiyetçi bakış hakkında Türkçe kaynaklar son derece kısıtlı. Kadınları “karanlık bir kıta” olarak nitelendiren Sigmund Freud’un kadın gelişim kuramındaki erkek merkezli bakışı incelemeyi hedefleyen bu metni kitaplaştırma arzum tam da bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Sigmund Freud tartışmasız bir dahidir. İnsanı anlama olanaklarımızı derinleştiren psikanalitik kuramın kurucusu […] Yazının devamı ->

289

Alan Swingewood'un bu kitabı klasik, modern ve güncel toplum teorisini kapsamlı biçimde ele alan çok az sayıdaki başucu eserinden birisidir. Yazar bu iddialı ve çok çeşitli kesimlerce takdirle karşılanan kitabında, sosyolojik düşüncenin tarihi boyunca karşımıza çıkan teorik tartışmalardaki eğilimler, gerilimler ve gelişmelerin izini sürerek geçmişin ve bugünün yazarlarıyla eleştirel bir diyalog geliştirmiştir. Swingewood bu kitapta […] Yazının devamı ->

Varlık ve Zaman

255

Martin Heidegger'in başyapıtı olan bu esere dair: "Varlık 'idesinin' menşei ve imkanlarını araştırabilmek için, formal - mantıksal 'soyutlama' yoluna gitmek, yani teminat altına alınmış bir soru ve cevap ufkunu tayin etmiş olmak asla yeterli olamaz. yapılması gereken şey, ontolojik fundamental soruyu aydınlığa taşıyacak bir yol arayıp bulmak ve onu katetmektir. "Bu yolun, yegane yol olup olmadığına […] Yazının devamı ->

222

Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman adlı başyapıtının çevirmeni Kaan H. Ökten'in hazırladığı "Kılavuz", birkaç görevi birden üstlenmeye çalışmaktadır: Varlık ve Zaman'a dair hem bir sözlük, hem bir sinopsis, hem bir kavramlar açıklaması ve hem de kısa bir yayım öyküsü özeti olması maksadıyla hazırlanmıştır. Amacı, yazarın yine Agora Kitaplığı'ndan çıkan Varlık ve Zaman kitabını Türkçe'ye çevirme […] Yazının devamı ->

Heidegger Kitabı

40

Heidegger, geçtiğimiz yüzyılın ve çağımızın belki de en önemli filozofu. Dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye’de de Heidegger üzerine yapılan yayınlar gün geçtikçe çoğalıyor. Elinizdeki bu kitap da Heidegger’in hayatı, yapıtları ve düşünsel kökenlerini kapsamlı biçimde tanıtacak bir kılavuz kitap olarak düşünüldü. Dolayısıyla, sadece Heidegger’in hayatı ve eserleri değil, onun felsefesini şekillendirip belli bir sorunsal […] Yazının devamı ->

Heidegger’e Giriş

372

"Düşünme üç tehlikenin tehdidi altındadır: Birincisi, hayırlıdır ve bu yüzden de şifa verici bir tehlikedir: terennüm eden şairin komşuluğunda bulunmak... İkincisi, şerdir ve bu yüzden de acı veren bir tehlikedir: düşünmenin bizzat kendisi... Çünkü düşünme kendi kendisine karşı düşünmek zorundadır - oysa nadiren bunun üstesinden gelir. Üçüncüsü, kötüdür ve bu yüzden de keşmekeş bir tehlikedir: […] Yazının devamı ->

293

Günün birinde hepimiz ölmüş olacağız... Ölüm, yaşamımıza damgasını vurmuştur. Bu öyle bir silinemez damgadır ki, ölüm düşüncesi hakkındaki ilk metinlerden biri olan Gılgamış destanından çağımızın düşünce ve sanat eserlerine kadar hepsi onun işaretini taşır. Hatta iddia edilebilir ki, ölüm düşünce ve korkusu, insanın varoluşunu bütünüyle şekillendiren ve onun ölüm aşan sistemler kurmasına sebebiyet veren en […] Yazının devamı ->

Muallâkta Var Olmak

97

İnsanoğlu tam bir muamma, ontolojik bir muamma: zamanın, varlığın, ölümün ve hiçliğin bilgisine sahip olan bizler, sanki bu bilgiyi hiçbir zaman kendimize mâl etmemiş gibi yapıyor ve öylece yaşıyoruz, muallâkta var olarak. Varlığımızın anlam katmanları ne denli çok ve farklılaşmış olursa olsun, içimizde bir yerlerde 'zaten-hep-biliyor-olmak'lığın 'çağrı'sına kulak verip ona şöyle ya da böyle cevap […] Yazının devamı ->

55

"Hümanizm, tüm sınıf ve kökenlere açıktır; hümanizm, demokratik bir akımdır; ayrıca hümanizm, bir ifşaat, keşif, özeleştiri ve kurtuluş sürecidir. Hatta hümanizm, eleştiridir ve bu eleştiri, gücü ile etkisini, demokratik, seküler ve açık karakterinden alır. "Hümanizmin özü, insanın tarihini, istisnasız hepimiz açısından kesintisiz bir kendini anlama ve kendini gerçekleştirme çabasında yatar. Onun için hümanistlerin çıkış noktası, […] Yazının devamı ->