Bolşevikler Devrime Gidiyor
≡ Menu

Bolşevikler Devrime Gidiyor

bolsevikler devrime gidiyor

“Partimiz 4 Temmuz’da haklı bir öfke içinde olan kitlelerle birlikte yürüyerek ve onların hareketine, gösterilerine olabildiğince barışçıl ve örgütlü bir nitelik kazandırmaya çalışarak üzerine düşen görevi yapmıştır.”

“Burjuvazi ile proletarya arasındaki sınıf mücadelesi en üst seviyeye ulaşmış ve 20-21 Nisan’da olduğu gibi 3-5 Temmuz’da da ülke iç savaşın eşiğine gelmiştir. Bu sosyo-ekonomik koşul hiç kuşkusuz Bonapartizmin klasik temelini oluşturmaktadır.”

“Eğer en derin ekonomik ve sosyal sebepler proletaryayı harekete geçirmemiş olsaydı, hiçbir Bolşevik’in -üç hareket şöyle dursun- bir tane bile ‘halk hareketi’ yaratamayacağını anlamak gerçekten bu kadar zor mu? Eğer burjuvaziyi karşı devrimci bir sınıf yapan bir o kadar derin sebepler olmasaydı, hiçbir Kadet ya da monarşistin ‘sağcı’ bir hareket yaratamayacağını anlamak bu kadar zor mu?”

“Her keskin dönemeç gibi bu dönemeç de taktiklerin gözden geçirilmesini ve değiştirilmesini gerektiriyor. Her devrim geniş halk kitlelerinin hayatında keskin bir viraj demektir. Bu virajı almak için koşullar olgunlaşmamışsa asla gerçek bir devrim yaşanamaz. Devrim sırasında milyonlarca, on milyonlarca insan hayatının olağan, ayakta uyuyarak geçirdiği dönemlerinde bir yılda öğrendiğinden daha fazlasını bir haftada öğrenir.”

“Savaş zamanında bile içerideki sınıf mücadelesi, dış düşmana karşı mücadeleden çok daha önemlidir. Küçük ve büyük burjuvazi bu gerçeği kabul ettikleri için, Bolşeviklere nasıl da ağza alınmayacak küfürler yağdırdılar!”

(Vladimir İlyiç Lenin, arka kapak)

 

Türkçesi: Ferit Burak Aydar
202 sayfa
1. basım: Aralık 2013
Fiyatı: 15 TL
Teori: 20
Agora Kitaplığı: 431

 

Agora Kitaplığı, Ferit Burak Aydar‘ın derlediği ve çevirdiği edisyonlarla Lenin Külliyatı yayınlamayı sürdürmektedir. Şu ana değin 22 kitaba ulaşan Lenin Külliyatı’ndan çıkan diğer kitaplar şunlardır:

Nereden Başlamalı (2015)

• Sosyalizm ve Savaş (2014)
• Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? (2014)
• Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü (2014)
• Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster? (2013)
• Bütün İktidar Sovyetlere (2013)
• 1917 Şubat Devrimi (2012)
• Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı (2012)
• Friedrich Engels (2011)
• Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky (2011)
• Komünist Enternasyonal – Komintern (2011)
• Uzaktan Mektuplar (2011)
• Nisan Tezleri (2011)
• Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete (2010)
• Karl Marx (2010)
• ‘Sol’ Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (2010)
• Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (2010)
• Ne Yapmalı (2010)
• Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (2010)
• Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (2010)
• Emperyalizm (2009)
• Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)
• Devlet ve Devrim (2009)

 

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz