≡ Menu

Bir Bebek Evi (Nora)

Henrik İbsen‘in bu ünlü oyununu Emma Goldman şöyle yorumlar:

“Bir kadın için bir yabancıyla yaşamaktan ve onun çocuklarını doğurmaktan daha alçaltıcı bir şey var mıdır gerçekten? Oysa evlilik kurumunun yalanı, kadının bu rolünü sürdürmesi gerektiğini beyan etmektedir. Toplumsal algıdaki görev kavramı da bu yalan uğruna bir oyuncaktan, bir bebekten, adeta bir hiçlikten başka bir şey olmaması konusunda ısrarcıdır.
 “Nora bebek evinin kapısını kapatıp çıktığında kadın için hayatın kapısını ardına kadar açar ve erkekle kadın arasında gerçek bağın yalnızca tam bir özgürlük ve paylaşımla mümkün olduğu mesajını verir, hem de apaçık bir noktada buluşurak, yalanlar olmadan, utanç olmadan ve görev yükümlülüğünün getirdiği esaretten bağımsız. Nora’nın devrim niteliğindeki ilanı budur işte…”
                                               (arka kapak yazısı)

 

 

Türkçesi: Feride Eralp, Jale Karabekir
130 sayfa
1. basım: Ocak 2012
Fiyatı: 10 TL
Tiyatro: 10
Agora Kitaplığı: 343

 

Agora Kitaplığı’ndan çıkmış olup, Henrik İbsen‘in Toplumun Temel Direkleri, Hortlaklar ve Bir Halk Düşmanı adlı oyunlarının yanı sıra bu oyununu da geniş olarak irdeleyen önemli bir kitap için bkz.:

• Modern Tiyatronun Toplumsal Önemi (2013)

 

Sonraki yazı:

Önceki yazı: