≡ Menu

Ayşe Koncavar

1969, İstanbul doğumlu. Nişantaşı Kız Lisesi’ni bitirdi. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1993 yılında aynı üniversitenin İletişim Fakültesi’nde asistan olarak çalışmaya başladı. Prof. Dr. Ünsal Oskay danışmanlığında “Modern Dönemde Kitle İletişim Araçlarında Mitoslar” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. “1960’lardan 1990’lara Türk Siyasal Sineması” isimli teziyle İletişim Bilimleri dalından doktor unvanını aldı. Kültürel incelemeler, sinema, edebiyat, medya çalışmaları alanlarında yurtiçi ve yurt dışında dergi ve kitaplarda çalışmaları yayınlandı. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmakta ve fakültede bu konularda dersler vermektedir.