≡ Menu

Avrupa Birliği ve Türkiye – Bir Dayanak/İnandırıcılık İkilemi

AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl bir yörüngeye oturacağı hâlâ ciddi bir merak konusu. Oysa bu çok da yeni bir şey değil; 1963’te başlayan süreçten beri sık sık rastlanan bir olgunun yansıması. Üstelik, Türkiye üyeliğe kabul edilse bile devam edeceğini bilmemiz gereken bir konu.

Greenwich Üniversitesi’nde Jean Monnet kürsüsü başkanı olan Mehmet Uğur‘un bu kitabının güncellenmiş ikinci baskısı, hem AB-Türkiye ilişkilerinin inişli çıkışlı geçmişini anlamak hem de 2004’ü aşan sağlıklı kestirimler yapmamıza imkân verecek yenilikçi bir yaklaşımın ürünü.

Yazar bu çalışmasında, devlet-toplum etkileşiminden yola çıkıp, AB-Türkiye ilişkilerinde yaşanan belirsizlik ve sorunların aslında bir dayanak/inandırıcılık ikileminden kaynaklandığını gösteriyor bize. AB, Türkiye için etkin bir dayanak olamama sorunu yaşarken; Türkiye de Avrupa’nın gözünde inandırıcı politika taahhütleri yükümlenmeme gibi bir sorunla karşı karşıyadır. Bu iki zaaf tipik bir ‘mahkûmlar ikilemi’ yaratmakta ve ortaya her iki taraf açısından optimal olmayan sonuçlar çıkmaktadır.

Dolayısıyla, konuyla ilgili resmi ve basılı kaynakların geniş bir taramasına dayalı olan bu çalışma, hem yüksek bir akademik standart tutturmayı başaran, hem de AB-Türkiye ilişkileri gibi girift bir konuda herkese hitap eden bir anlatı örneğidir.

 

400 sayfa
1. basım: Şubat 2004
Fiyatı: 5 TL (ucuz seri)
Siyaset: 3
Agora Kitaplığı: 20

 

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitabı:

• Müzakerelerden Üyeliğe: AB-Türkiye Gündemindeki Sorunlar (Osman Akınhay’la söyleşi kitabı, 2005)

 

Yazarın bu sitede yer alan yazısı:

• “Geç Liberallerin Zararlı Mirası Üzerine Kısa Bir Değerlendirme” (BirGün, 26 Aralık 2012; Mesele Kitap Dergisi, Sayı: 73, Ocak 2013)