≡ Menu
books_cihatduman_final
books_cihatduman_final
books_cihatduman_final
460) ruhun bedeni selim temo
books_cihatduman_final

"Kitabın Roboskî'yle ilgili bir şiirle başlayıp Gezi Parkı konulu bir şiirle bitmesi kitabın yazılma dönemi hakkında ipucu veriyor. Bir Fil Müddeti Cihat Duman’ın 2011 ile 2014 yılları arasında yazdığı şiirlerden oluşan son kitabı. Kitabın ilk bölümü dizeli şiirlerden ikinci bölümü düzyazı şiirlerden oluşuyor. İlk iki kitabıyla kendine özgü bir oluşturan Duman, son kitabında bu dilin […] Yazının devamı ->

books_cihatduman_final

"Cihat Duman 2005 yılından beri yazıyor. Bu zamana kadar; şiir, deneme, öykü, roman parçası, film yorumu, e-posta, tweet, sms türlerinde eserler verdi. Bu çağa ait olan her birimiz gibi ‘metin’ olan her şeyle sapasağlam bir ilişkisi var onun, ama içinde bir miktar da görsel olması şartıyla. Şair, çay sohbetlerinde yapılan o konuşma dili üzerinden şiirini sürdürürken […] Yazının devamı ->

books_cihatduman_final

Çelişkili muhteşemin fotoğrafını yapmak kolaydır. Fakat bunu anlatmak, dilin farklı bir mecrasına çekmek zordur. Cihat Duman’ın serüveni bu çabayla başladı. Ya da Pişman Değilim ilk yayınlandığında şiir kamusu çok şaşırmadı fakat umutla baktılar Duman’ın şiirine. Kızkardeşleşmek ise ilk kitabın açtığı cepheyi biraz daha genişletti. Kitabın içine girebilmek için Murat Üstbal’ın söylediklerine kulak verelim: “Duman şiiri […] Yazının devamı ->

457) william faulknerla konusmalar

Faulkner’ın yaratım sürecini başından sonuna izleyip anladıktan sonra, büyük yapıtların doğumunun, tümü açıklanamayacak pek çok nedene bağlı olmanın yanında, zorlu bir çalışmanın içinde oluştuğu daha iyi anlaşılıyor. Dünyayla kurduğu sınırlı ilişkinin yanında, yaşadığı Güney ile bütünleşmiş kişiliği, Faulkner’ı hep en iyi tanıdıklarını yazmaya yöneltmiş. Güney, kısıtlılık demekti, içine kapanmak, birbirini yemek, yokluk içinden yeni bir […] Yazının devamı ->

460) ruhun bedeni selim temo

"Renkler ve kokular, zihin ve şiir, zor anlaşılır bir kripto mizah, öfke ve isyan, kabul kültürü, sabır ilmi ve nice farklı dilin şairlerine açılan iştah ve paylaşım cömertliği. Selim Temo'nun şiiri kadar sürprizli düzyazıları, kendinden memnun özgüvenimizi tuzla buz etti ve bizler, adım adım risk alabilen yürekli okurlara dönüşüp o yazılardaki kendimizi gördük; benzedik 'asırlık […] Yazının devamı ->

parcalanmis kapak (1)

“Burjuva uygarlığında yanlış giden neydi? Burjuva uygarlığı her şeyi yıkıp tahrip eden, her şeyi dönüştüren bir üretim tarzına temellenirken, fiili işleyişi, kurumları, siyasal ve değer sistemleri, (genişleyebilir ve genişleyecek bir kesimi oluşturmakla birlikte) bir azınlık tarafından ve o azınlık için tasarlanıyordu. Meritokratik bir yapısı vardı (bugün de hâlâ aynı yapıdadır), yani ne eşitlikçi ne de […] Yazının devamı ->

altin kelebegin gecesi

Bu romanda anlatıcı bir sabah kendisine onur borcunu hatırlatan bir telefonla uyanır. Borcu hatırlatan kişi, Platon diye bilinen Muhammed Eflatun, çabuk parlayan fakat yetenekli bir ressamdır ve “insan vakarının ayaklar altında çiğnendiği” bir Memleket’te yaşamaktadır. Hep sahne ışıklarının gerisinde durmayı tercih etmiş olan ressam artık kendi hayat hikâyesini yazdırma arzusundadır. Hikâye ilerledikçe Platon’un Londra’daki dostu […] Yazının devamı ->

456) peter greenaway

“Hayattan bir kesit değildir film, dünyaya açılan bir pencere değildir. Hiçbir şekilde ‘doğal’ ya da ‘gerçek’ bir şeyin kopyası değildir. İyi sanat yapay olmalı ve bir kurgu olarak dikkat toplamalıdır. Yani sinema, düz hikâye anlatmak yerine, içerik ya da hikâyeden uzaklaşarak görüntü, kompozisyon ve çerçevenin yaratılıp yoğrulabileceği bir anlam katma sürecine yoğunlaşmalıdır. Kendimi hâlâ sinemayla uğraşan […] Yazının devamı ->

457) william faulknerla konusmalar

“Yazarı yazar yapan, biraz viski, biraz tütün ve kâğıttır. Zira yazmak tamamen insanın içinden gelir, ya da hiç gelmez. Söyleyecek sözünüz olduğu sürece yazabilirsiniz. İnsanı yazacaksınız ve bunun için insanları tanımalısınız. Yazmanızı beslemek için de -bir marangozun zanaatını gözlem yaparak öğrenmesi gibi- klasikleri, ucuz romanları, iyi kötü elinize geçirdiğiniz her şeyi okuyun ve okuduklarınızın nasıl […] Yazının devamı ->

453) yeni orta sinif - sinik stratejiler

Volkan Alıcı, www.arkakapak.com Önce, kısaca orta sınıf ve yeni orta sınıf tanımı yapalım isterseniz, söyleşimize buradan devam edelim. Kavram kullanım kolaylıklarına sahip. Aslında “ortada” olan demek. Neyin ortası peki. Burjuvazi (aristokrasi) ve işçi sınıfının ortasına denk geliyor. Platon’dan bu yana erdem ve ahlak bir “orta” hali ve “ılımlılık” olarak okunur. Yani aşırıya kaçmamak anlamında. Orta […] Yazının devamı ->

sosyalizm ve savas

"Sosyalistler uluslar arasındaki savaşı her zaman barbarlık ve gaddarlık olarak görüp lanetlemişlerdir. Fakat bizim savaşa karşı tutumumuz burjuva pasifistler ve anarşistlerin tutumundan temelde farklıdır." "Biz savaşların ülke içindeki sınıf mücadelesiyle kaçınılmaz bağa sahip olduğunu görüyoruz; sınıflar kaldırılıp sosyalizm kurulmadığı müddetçe savaşın yok edilemeyeceğini biliyoruz. Keza biz iç savaşları, yani ezilen sınıfın ezen sınıfa karşı, kölelerin […] Yazının devamı ->

alfred hitchcock

"Hikâye her zaman filmin en önemli kısmıdır, fakat bir filmin en önemli görevi de kamera dilinin tamamen sözcüklerin yerine geçmesidir. Dolayısıyla, belirleyici olan benim hikâyeyi nasıl anlattığım. Bir casus filminde casusun neyi aradığı önemli değildir, nasıl aradığı önemlidir. Ben filmin neyle ilgili olduğunu hiç umursamam. İlgilendiğim şey, seyircide duygu uyandırmak için malzemenin nasıl işlenmesi gerektiği. İzleyiciye çığlık […] Yazının devamı ->

450) gezinin ufkundan sukru argin

Gezi'nın birinci yılını doldurduğu günlerdeyiz. Bu bir yıl, bir yandan hareketin iniş ve çıkışlarının olduğu bir dalgalanmalar silsilesine tanıklık ederken bir yandan da isyanı anlamaya ve/veya açıklamaya yönelik çok sayıda tartışmaya zemin sağladı; dolayısıyla bu tartışmaları barındıran çok sayıda metni, kitabı okuma fırsatımız oldu. Özellikle ilk üretimlerin büyük bir kısmı yaşanan Olay’ı çok hızlı bir […] Yazının devamı ->

453) yeni orta sinif - sinik stratejiler

“1991 sonrası genç üniversiteli bir okur profiline sahip Leman dergisinde üretilen ve kısa sürede medya tarafından yaygınlaştırılan sinik ironi; aynı yıllarda palazlanan ve 2000'li yıllardan itibaren kriz yaşayan yeni orta sınıfa (YOS) ‘kültürel sermaye’ ve ‘mırıldanma’ stratejileri sağlayan en büyük kaynaklardan biriydi. YOS, yani ‘dünyanın en parlak on yılı’nın parlak vitrini, neo-liberal hizmetler sektörüne akın eden neşeli beyaz yakalılardı […] Yazının devamı ->

452) senaryo kurami

‘‘Sinema dramaturjisi, yaşamın diyalektiğinin anlamlandırılması, yeniden yapılanması ve sinematografa özgü bir yolla dile getirilmesinin bir yöntemidir. Sinema dramaturjisi felsefi bir genelleştirmedir, değişik sanatsal ve estetik kategorileri biraraya getiren bileşendir. Dünyanın ayrı parçaları arasında iç bağlar bulma kabiliyetidir dramaturji. Dünyanın aynı zahireleri arasında doku, yapı, bağlam ve biçimsel benzerlikler bulup, onları birbirleriyle kaynaştırmaktır. ... Film senaryosu ise yaşamın gerçekliğinin senaristin yaratım […] Yazının devamı ->

pudovkin film cekme sanati

Vsevolod Pudovkin 1920’lerde sessiz sinemanın ‘altın çağı’nda Sovyet film yönetmenlerinin klasik üçlüsünden biriydi. Batı’da onun ismi, çağının sinemasında en büyük yenilikçilerden biri olarak Sergey Eisenstein ile Dziga Vertov’un isimleriyle birlikte anılıyordu. Pudovkin ayrıca, yazıları İngilizce’ye çevrilen ilk Sovyet yönetmeniydi; ‘montaj’ fikrinin öncülerinden Kuleşov’un öğrencisi olarak, film çekme sanatının her aşamasıyla ilgili kapsamlı, teorik yazılar kaleme […] Yazının devamı ->

451) bolsevikler iktidari ellerinde tutabilecekler mi

“Bolşevikler bütün devlet iktidarını tek başlarına ele geçirmeye cüret edecekler mi? Ben bir siyasal partinin -özelde de ilerici sınıfın partisinin- fırsat geldiğinde iktidarı almayı reddetmesi halinde var olma hakkını kaybedeceği, parti adını taşımaya layık olmayacağı, kelimenin her anlamıyla bir hiç haline geleceği görüşümün hâlâ arkasındayım.” “Proletaryanın ‘devlet aygıtı’nı ele geçirip ‘kullanma’ya başlaması söz konusu olamaz […] Yazının devamı ->

450) gezinin ufkundan sukru argin

“İnsanların hayatı gibi toplumların tarihi de esasında uçsuz bucaksız bir üzüntü, keder ve elem okyanusu’nda zaman zaman yükselen anlık ‘sevinç, keyif ve neşe dalgaları’ndan ibarettir. Bu itibarla, Gezi Direnişi’nin doksan yıllık Cumhuriyet tarihimizde yaşanmış en sevinçli, en keyifli ve en neşeli kolektif ruh kabarışı olduğu rahatlıkla söylenebilir sanırım.” (s.1) Dakika bir gol bir, dendiği gibi […] Yazının devamı ->

448) bir isyani fotograflamak ozcan yurdalan

"Türkiye toplumu tarihinin en önemli dönemeçlerinden birinden geçerken hiç olmadığı kadar çok sayıda görüntü kaldı geride. Gezi Parkı işgalini, Taksim Meydanı'ndan sokaklara yayılan direnişi görüntüleyen binlerce kişinin topluca bir hafıza yaratma gayretine tanık olduk. Çeşitli biçimler alarak evrilip dönüşen isyan, görsel kayıt tutmaya çalışan fotoğrafçı ve videograflar için önemli verilerle doluydu. "Fotoğrafçılar isyanın her yerinde ve her […] Yazının devamı ->

450) gezinin ufkundan sukru argin

"Gezi Direnişi'nin doksan yıllık Cumhuriyet tarihimizde yaşanmış en sevinçli, en keyifli ve en neşeli kolektif ruh kabarışı olduğu rahatlıkla söylenebilir sanırım. Şu an itibariyle bu kabarış sönmüş, yükselen dalgalar artık kıyıya vurmuş ve biz -mecalsiz- kendimizi yeniden şu uçsuz bucaksız 'üzüntü, keder ve elem okyanusu'nun içinde bulmuş olabiliriz. Fakat hiç şüphe yok ki, dün bizi […] Yazının devamı ->

447) gorme duyusu john berger

Görme Duyusu, John Berger'ın beşinci denemeler kitabıdır ve kucakladığı dönem, yazı türlerinin yelpazesi ve el attığı konular bakımından en kapsamlı olanıdır. Aşk ve tutku, ölüm, güç/iktidar, emek, zamanımızın deneyimi ve bugünkü tarihimizin niteliği... Görsel anlam ile sözel anlam arasındaki, sözcükler ile görüntüler arasındaki ilişkileri keşfetmeyi her zaman başa almış olan yazar, elinizdeki hacimli kitapta hikayeler […] Yazının devamı ->

twitler birgun roportaji

Ömür Şahin Keyif - Birgün Londra’daki King’s Collage’de ‘Dijital ve Sosyal Kültür’, ‘Medya ve Yaratıcı Endüstriler’ ve ‘Dijital İnsani Bilimler’ bölümlerinde dersler veren aynı zamanda bağımsız gazeteci olarak çalışan Paolo Gerbaudo, Türkiye’de Osman Akınhay’ın çevirisiyle bu ay çıkan Twitler ve Sokaklar kitabında, sosyal medya ve toplumsal hareketlerin birbirini nasıl dönüştürdüğünü, değişen protesto kültürünü anlatıyor. Gezi […] Yazının devamı ->

twitler birgun kitap

Sosyal medya ve sokak ilişkisi Gezi'den sonra daha sık konuşulmaya, tartışılmaya başlandı; Gezi İsyanı'nda sosyal medyanın rolü neydi sorusuna türlü yanıtlar verildi. Sosyal medyanınn ayaklanmalardaki rolü aslında Gezi'den önce de dünyada tartışılan bir konuydu. Özellikle 2011 yılından itibaren ayaklanmalar ve arkasındaki toplumsal muhalefetin sosyal medya ile ilişkisi önemli bir konu, yanıtlar bulunması gereken bir sorular […] Yazının devamı ->

twitler foti radikal kitap 1

Bundan birkaç yıl önce, Arap ayaklanmaları tam gaz sürerken, Hillary Clinton’un danışmanı Alec Ross, interneti “21. yüzyılın Che Guevera’sı” olarak nitelendirmişti. Ross’a göre facebook ve twitter benzeri medyalar, diktatörlüklerin neredeyse sonu anlamına geliyordu. Ross bu fikrinde yalnız değildi elbet. Tunus ve Mısır’da diktatörlerin devrilmesi, bir facebook ya da twitter devrimleri çılgınlığına çoktan yol açmıştı. Dolayısıyla […] Yazının devamı ->

446) film bicimi eisenstein

Eisenstein'ın Film Biçimi kitabı, yönetmenin kitap olarak yayınlanan ilk eseri Film Duyumu'ndan sonra, yine öğrencisi Jay Leyda'nın önerisiyle hazırlanan bir derlemedir. Bu kitaptaki yazılar 1928'den 1946'ya kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsar. Metinlerde 'kurgu' her zamanki gibi önemli bir yer tutmakla birlikte, birbirinden değişik başka konulara da el atılmıştır. Eisenstein bu kitabında öncelikli olarak sinemaya […] Yazının devamı ->